Translate site

Startsida Krokoms kommun

Idrottspolitiskt handlingsprogram

Från slutet av 2001 till april 2003 pågick en stor process i kommunen i och med att man arbetade fram idrottspolitiska handlingsprogrammet.

Det fanns många anledningar till att denna process startade, bland annat att det saknades långsiktiga mål och visioner, att det behövdes en process för att föreningar och politiker skulle börja ”titta framåt” igen, men det var samtidigt en chans för idrottsrörelsen att påtala sitt värde och sin samhällsnytta.

Många bidrog till att handlingsprogrammet blev till

I processen med handlingsprogrammet deltog en rad olika instanser och kategorier (föreningslivet, politiker, allmänheten, näringslivet, skolorna och olika kommunala instanser). Redan från början ansåg vi det viktigt att många var delaktiga och att programmet hade en bred förankring. Efteråt kan vi konstatera att vi lyckades med denna målsättning.

En rad olika föreningar deltog i arbetet med att ta fram ett förslag, 24 stycken lämnade skriftliga remissvar på detta, representanter från drygt 40 organisationer deltog i de föreningsträffar och annat som hölls. Idrottsalliansen i Krokoms kommun deltog aktivt och kontinuerligt under hela processen.

Förslaget fastställdes i april 2003

Under vintern 2003 skrevs ett färdigt förslag till handlingsprogram som fastställdes i kommunfullmäktige 16 april 2003. En första utvärdering och justering gjordes under december 2006.

Nu går vi vidare

För närvarande pågår nästa fas i processen, nämligen att försöka förverkliga alla tankar, idéer och målsättningar. Hör gärna av dig till idrottssamordnaren om du har synpunkter eller frågor runt detta. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Uppdaterad 2015-10-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se