Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ledarpris

Priset är avsett att utgöra ett synligt och påtaligt bevis för den uppskattning samhället lämnar för ett omfattande arbete för ungdomens fostran.

  • Stipendiaten ska i betydande omfattning ha ägnat tid och kraft åt föreningsverksamhet och ungdomsledargärning på administrativ och ledarnivå inom kommunens gränser.
  • Värdet av stipendiatens insats bedöms utifrån det arbete som gjorts inom verksamhetsområdet, samt i vilken mån arbetet utförs utan ekonomisk gottgörelse i någon form.
  • Stipendiaten ska vara eller varit verksam inom kommunen.

Förslag på stipendiat kan ges av förening eller enskild kommunmedborgare

Kommunstyrelsens presidium ska med stöd av idrottsalliansen i Krokoms kommun utse stipendiater. De är inte bundna vid inkomna förslag utan kan själv välja kandidat utanför den föreslagna kretsen.

Två stipendiater ska utses

Två stipendiater ska utses varje år. Om det av någon anledning inte ska utses två stipendiater ska pengarna istället användas till annat ändamål till gagn för kommunens idrottsrörelse.

Stipendiet är på 7 500 kronor per person. Stipendiet förpliktar inte stipendiaten att nyttja pengarna på visst sätt. Stipendiet delas ut på Krokoms Guldkväll som arrangeras varje höst.

Förslag lämnas till Krokoms kommun av förening eller enskild kommunmedborgare senast 31 augusti. Sista datum kungöres även genom annonsering.

Uppdaterad 2015-10-22 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se