Näringsliv

Välkommen att kontakta Näringslivsrådgivarna! Vi hjälper till med information och att hitta rätt bland lagar och regler. Vi är ”en väg in” till kommunen för dig som företagare. Allt för att göra den enklare att starta, driva, etablera företag i Krokoms kommun.

Nyheter

 1. Näringslivsnytt i juli

  Med det här nyhetsbrevet vill vi på ett enkelt sätt ge dig som företagare i Krokoms kommun tips, information och nyheter som vi tror att du kan ha

 2. Offerdalsskiffern ligger nära både hjärta och hem

  Minera Skiffer i Offerdal är en världsunik och starkt traditionsbunden arbetsplats. Här finns kunskapen i hantverket av Offerdalsskiffern som inte

 3. Företag och skola sida vid sida

  Krokoms kommun sitter med tre välmående ess i leken genom de tre naturbruksgymnasierna som finns här. Detta är till stor fördel för företag i kommunen

 4. Hälsorum är mest populär i Sverige

  Nu välkomnar personalen ännu fler till Hälsorum, som fått högst betyg av alla i den Nationella patientenkäten för hälsocentraler. Här Lotta Wallner,

Pågående projekt

 1. Lokala utvecklings­ana­lyser i Krokoms kommun

  Projektet "Lokala utvecklingsanalyser i Krokoms kommun" ska bidra till att de strategier som arbetas fram på både regional och kommunal nivå utgår

 2. Projektet Grönt center i Ås

  Den gröna branschen är världens viktigaste näring. Jorden och skogen är den enda stora basnäringen som är långsiktigt hållbar för vårt framtida

Meny