Viktig information om corona för företagare

Just nu är det flera nya direktiv och regler som förändras med anledning av co­rona­­viruset, vilket kan påverka dig som företagare. Det är viktigt att du håller dig upp­daterad med vad som gäller för dig och ditt företag.

På den här sidan informerar vi om aktuell information för dig som företagare.

Vad finns det för möjlig­heter för dig som är företagare?

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företags­tjänster. På hemsidan finns samlad information om coronaviruset från flera myndig­heter som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du bland annat information kring omställningsstöd, betalningssvårigheter, import/export, hyresstöd för vissa branscher, råd om du är arbetsgivare, vid sjukdom, kort­tidspermittering med mera.

Här kan du klicka vidare till verksamt.se hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen

Vet du inte vart du ska vända dig? Region Jämt­land Härjedalen har inrättat en näringslivs­support med olika spetskompetenser inom exempelvis permittering, försäkringsfrågor, juridik, uppskjutande av skattebetalningar med mera. Kontakta näringslivssupporten direkt om du har behov av rådgivning.

Tel: 073-5089413 vardagar mellan 08-17, epost:

naringslivssupport@regionjh.se

Det finns även ett tidsbegränsat stöd för ekonomifrågor med anledning av Covid-19. Stödet kan användas för köp av extern tjänst som tillför företaget ekonomisk expert­kompetens. Maximalt stödbelopp är 8 000 kr och täcker 100 procent av godkända kostnader. Kontakta näringslivssupporten om du vill veta mer. Tel: 073-5089413 ( gäller fram till den 25 juni).

Mer information och hur du söker finns på regionjh.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens åtgärder

Kommunens åtgärder

Många av kommunens företag har det tufft utifrån det rådande läget kring Corona/Covid-19. Kommunledningen I Krokom har beslutat att vidta följande åtgärder för att mildra effekter för företagen:

  1. Kommunen kan medge anstånd på betalning till företag som begär det inom Vatten, Renhållning och myndighets­utövning inom bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedelskontroll, serverings­tillstånd och tobaksförsäljning.
  2. Kommunen inkl Krokomsbostäder ger anstånd/förlänger betalningstider på hyra i lokaler vid behov.
  3. Kommunen kortar ner betatalningstider till leverantörer om företag efterfrågar det.
  4. Näringslivskontoret prioriterar utsatta företag och stöttar med information från olika externa organisationer och myndig­heter samt lotsar till rätt aktör utifrån företagens behov.
  5. Planerad tillsyn kan komma att ned­prioriteras för särskilt utsatta företag och branscher. Bedömningarna görs i nära samarbete mellan Näringslivsenheten och ansvariga för myndighetsutövning.

Åtgärderna gäller i första hand till och med 30 juni.

Information från andra myndigheter och aktörer med anledning av covid-19

Hjälpte informationen på sidan dig?