Om näringslivet i kommunen

Om näringslivet i kommunen

Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka 3 185 företag. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.

De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de gröna näringarna. Turism-, mathantverk, service- samt tjänsteföretag är en viktig del av näringsstrukturen.

Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag för kommunen är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen. Vi på näringslivsenheten hjälper dig som företagare att hitta rätt i den byråkratiska vardagen.

Företagsregister

Just nu har vi inget företagsregister med företagen i kommunen, men på allabolag.se kan du söka efter företag inom olika branscher i olika områden.

Här hittar du Allabolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala nulägesanalyser

Jämtlands läns och Krokoms kommuns stora geografiska ytor rymmer olika förutsättningar för att bo, leva och verka, vilket också innebär att det kan finnas skiftande utmaningar och möjligheter beroende på vart man befinner sig. Vi lever här och nu men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. För att lyckas med den utveckling vi vill se år 2050 så behöver vi förstå det nuläge vi har och utifrån det bygga framtiden.

Krokoms kommun med sina 193 byar är indelad i fem geografiskaområden, vart och ett med sina särskilda förutsättningar. Vi har med hjälp av statistik från SCB tagit fram analyser av förutsättningar i de olika områdena. Analyserna visar befolkningssammansättning, arbetsstatistik, bostadsstatistik och befolkningens köpkraft. Till de analyserna tillkommer beskrivningar av bland annat områdenas service och infrastruktur.

Vår förhoppning är att detta material är till nytta för länets, kommunens och våra bygders fortsatta arbete.

Meny