Translate site

Startsida Krokoms kommun

Stöd till arbetssökande

I Krokoms kommun är det Arbetsmarknadsenheten som handlägger arbetsmarknadsprogram.

Arbetsmarknadsenheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar, vuxna långtidsarbetslösa, invandrare, samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder, feriearbete för gymnasieungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete i enheten sker i nära samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, samt i vissa fall försäkringskassa. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Våra metoder inkluderar:

 • Praktik
 • Vägledning
 • Motivationsarbete
 • Arbetsträning
 • Kontakter med arbetslivet
 • Studiebesök
 • Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer
 • Studiehjälp 

Vi har också ett nära samarbete med Lärcentrum och Gymnasieförbundet.

Arbetsmarknadsenheten består av olika verksamheter:

 • Feriearbete
 • OSA
 • Informationsansvar
 • Arbetsträning (Återbruket)

Information om dessa verksamheter finns under rubrikerna till vänster.

Uppdaterad 2017-09-26 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »