Translate site

Startsida Krokoms kommun

Solaris

Solaris är namnet på ett projekt som delvis finansieras av ESF-rådet. Namnet står för SOcialt företagande – Lärande – Arbete – Rehabilitering – Integration i Samverkan.

Bräcke kommun är projektägare och andra medverkande organisationer är Krokoms kommun, ABF i Östersund, RSMH i Backe, Livsstilskompetens i Sundsvall och Medborgarskolan Kreatori, också det i Sundsvall.

Projektperioden är 1 januari 2012 till 30 juni 2014. Fram till 1 maj har vi en mobiliseringsfas.

Målgruppen är de som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund..

Metoderna inkluderar att stimulera startande av sociala företag och språkstöd på hemspråket till personer med utländsk bakgrund vid arbetslivsintroduktion.

Europeiska socialfondens logga

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Uppdaterad 2014-10-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se