Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vilka handlingar ska med vid ansökan?

Följande handlingar och uppgifter skall bifogas ansökan:

* Ansökan undertecknad av behörig firmatecknare

 Uppgift om ägarförhållanden

 * Styrelsens sammansättning med personnummer. Firmatecknare. Stadgar (ny förening eller förändring) * Om aktiebolag, skicka in kopia av aktieboken. Om handelsbolag eller kommanditbolag skicka in bolagsavtal.

* Anmälan/registrering till miljö och hälsoskydd om mathantering.

* Planritning (inklusive mått) över serveringslokalerna, bordsplacering och bar.

* Serveringsytan ska vara markerad på planritningen.

 * Märk in eventuell uteservering med antal sittplatser.

* Köpekontrakt/hyreskontrakt

* Kopia på registrering eller beslut av livsmedelsanläggning från miljö- och hälsoskydd.

* Godkänt kunskapsprov. Intyg/betyg på sökandens utbildning i alkohollagen.

* Serveringsansvarig personal (finns särskild blankett)

* Verksamhetens inriktning. Öppettider, åldersgräns, målgrupp, underhållning, dans etc.

* Meny med matutbud, alkohol-och lättdrycker samt prislista.

* Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift

Uppdaterad 2015-05-04 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se