Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad innebär egenkontrollprogram för försäljning eller servering av folköl?

Du som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl skall utöva egenkontroll över försäljningen. För denna kontroll skall det finnas ett skriftligt program som skall arbetas fram av den ansvarige för butiken eller serveringen. Av programmet skall framgå hur försäljningsstället agerar för att säkerställa att reglerna i alkohollagen följs. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet. Ett program för egenkontroll bör lämpligen innefatta följande punkter;

  • Kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl
  • Försäljningsansvarig – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift.
  • Information till kunderna – vilka skyltar finns för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur placeras dessa skyltar i butiken.
  • Kassarutiner – vad skall personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning.
  • Åtgärder – vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs
  • Dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnaden av egenkontroll.
Uppdaterad 2015-05-27 av Karin Engström
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar



Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se