Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vad behöver jag som näringsidkare kunna?

  • Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker. Det gäller alltså även försäljning via till exempel torghandel, rökrum, tobaksautomat eller internet. Anmälan skickar du till den kommun där försäljningen ska ske.
  • Du ska skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram till kommunen.
  • Du ska sätta upp skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen 18 år.
  • Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som saknar varningstext eller är felaktigt märkta.
  • Du får inte ha någon marknadsföring inne på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
  • Du får inte marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället eller i skyltfönster.
  • Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning och ge dem det stöd de behöver.
  • Kom ihåg att informera din personal om att kommunen kan göra kontrollköp.
  • Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror.
  • Du kan dömas till böter eller fängelse om du säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen, om du fortsätter att sälja tobak trots att kommunen gett dig ett försäljningsförbud eller om du tillhandahåller tobak som är felaktigt märkt.
Uppdaterad 2015-05-13 av Ulla Eriksson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se