Translate site

Startsida Krokoms kommun

Brandfarlig vara

Exempel på brandfarliga varor är gasol (propan/butan), acetylen, bensin och diesel.

Vad säger lagen om brandfarliga varor?

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (ofta förkortad LBE) reglerar hanteringen av brandfarliga varor. I lagen står att den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

När behövs tillstånd?

Lagen säger även att den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det.

Hur ansöker man om tillstånd?

För hantering som sker i Krokoms kommun söks tillstånd hos Jämtlands Räddningstjänstförbund – Tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Förutom lagen finns en förordning och ett stort antal föreskrifter och allmänna råd som gäller brandfarliga varor, se gärna Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida där lagen, förordningen samt alla föreskrifter och allmänna råd finns att läsa, se "Läs mer" till höger.

Uppdaterad 2017-08-10 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se