Translate site

Startsida Krokoms kommun

Farligt avfall

För förvaring av flytande farligt avfall gäller samma regler som för flytande kemikalier.  De ska förvaras invallat, inlåst och under tak.

Olika sorters farligt avfall får inte blandas med varandra och kärlen som de farliga avfallet förvaras i ska vara märkta med innehåll.

Ytterligare information:
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §
Avfallsförordning (2001:1063) 21§.  

Transport av farligt avfall


Farligt avfall måste tas omhand av en godkänd transportör och mottagare. Du är skyldig att ta reda på att den du lämnar till är godkänd.

Du är också skyldig att föra anteckningar om de slag och den mängd farligt avfall som uppkommer årligen i verksamheten. Vidare ska du föra anteckningar om vilka anläggningar som respektive avfallsslag transporteras till.

Transportdokument ska upprättas för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgifter om hämtningsdatum, avsändares namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod, mottagarens och transportörens namn, postadress och organisationsnummer samt avfallsslag (sexsiffrig avfallskod) och avfallsmängd. Dokumentet ska undertecknas av avsändaren och mottagaren. Det är avsändarens skyldighet att se till att transportdokument upprättas för varje transport.

Du kan få köra ditt avfall själv om du har väldigt små mängder och du först har anmält detta till länsstyrelsen. Anmälan måste göras för att för att länsstyrelsen ska veta hur mycket farligt avfall som körs omkring på vägarna i länet. Anmälan är giltig i 5 år. Anmälningsblankett finns på Länsstyrelsens hemsida, välj Blanketter Miljö. Det farliga avfallet ska sedan lämnas till godkänd mottagare.  

Ytterligare information:
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §
Avfallsförordning (2001:1063) 34 §, 41 § och 43 §
Naturvårdsverkets föreskrift om transport av avfall (NFS 2005:3)

Uppdaterad 2016-08-09 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se