Translate site

Startsida Krokoms kommun

Folköl

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker  och utöva  kontroll (egenkontroll) över försäljningen.

Den alkoholdryck som kallas folköl definieras i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1662). Folköl är en dryck som har framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol. Försäljningen av öl ökade relativt kraftigt under 1970-talet och fram till första hälften av 90-talet. Därefter har den totala försäljningen sjunkit.

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl är skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker samt utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen. För egenkontrollen skall företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att undvika överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Syftet med programmet är:

  • att det skall vara en trygghet för kassapersonalen
  • att det ska vara verktyg för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna följs
  • att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljningen  
  • att skapa en handlingsberedskap ifall problem uppstår

Tillsynsansvar på central och regional nivå har Statens folkhälsoinstitut och respektive länsstyrelse.  Kommunen har tillsammans med polismyndigheten det lokala tillsynsansvaret över försäljning och servering. Kommunen får  ta ut en tillsynsavgift av dem som bedriver servering av eller detaljhandel med öl.

Nya regler om kontrollköp av folköl och tobak

Den 1 april 2015 kom nya regler om kontrollköp för folköl och tobak. Det innebär att kommunen kan skicka ut en person som ser ung ut men som har fyllt 18 år för att testa han/hon kan handla folköl eller tobak utan att behöva visa legitimation.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens öreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobak som du hittar under rubriken Läs mer här till höger.


Uppdaterad 2018-06-27 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se