Translate site

Startsida Krokoms kommun

Årlig kontrolltid

Beräkningen av den årliga kontrolltiden och avgiften görs genom en modell som består av tre delar; riskklass, informationsmodul och erfarenhetsklass. Modellen har tagits fram av Livsmedelsverket.

Riskklass

Riskklassificeringen görs utifrån vilken hantering verksamheten har (det vill säga vilka risker som finns i verksamheten), verksamhetens storlek och om verksamheten vänder sig till känsliga konsumenter (barn under 5 år, äldre över 65 år och/eller allergiker).

När en anläggning registreras eller godkänns tilldelas den ett antal kontrolltimmar per år beroende på vilken riskklass verksamheten placeras i enligt Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning.

Verksamheter med låg risk medför lägre kontrollbehov och blir då tilldelade få kontrolltimmar medan verksamheter med högre risk som medför större kontrollbehov blir tilldelade fler kontrolltimmar.

Verksamheter som placeras i de högsta riskklasserna får en kontrolltid som kan innebära flera besök under ett år, medan företagen i de lägsta riskklasserna inte besöks varje år.

Informationsmudulen

En del av kontrollen har till syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av till exempel märkningen på en förpackning. Därför ges varje verksamhet ett tidstillägg för denna kontroll. Storleken på tillägget beror dels på anläggningens storlek och dels på vilket ansvar den har för bland annat utformning av märkning och presentation.

Erfarenhetsklass

Utöver riskklass placeras även alla verksamheter i en erfarenhetsklass. När ett företag registreras eller godkänns placeras verksamheten i erfarenhetsklass B. Ett företag som följer livsmedelslagstiftningens krav och har haft flera besök med få eller inga brister, kan bli placerade i en lägre erfarenhetsklass (A) och därmed få färre kontrolltimmar per år och lägre avgift. Om ett företag däremot har många brister, som medför uppföljande kontroller, kan det placeras i en högre erfarenhetsklass (C) och därmed få en högre årlig avgift. Verksamheten har på så vis själv möjlighet att påverka antalet tilldelade kontrolltimmar.

Årlig kontrolltid och avgift

Genom att lägga ihop tiderna från riskklassen och informationsmodulen samt multiplicera med tidsfaktorn från erfarenhetsklassen räknas den årliga kontrolltiden fram. Slutligen multipliceras den årliga kontrolltiden med timtaxan och resultatet blir den årliga kontrollavgiften. I Krokoms kommun är timtaxan för normal offentlig kontroll för år 2013 966 kr.

Uppdaterad 2013-04-30 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se