Translate site

Startsida Krokoms kommun

Privatpersoner, föreningar och liknande

Privatpersoner och föreningar räknas i vissa sammanhang som livsmedelsföretag i livsmedelslagstiftningen, även om man inte har ett företag/bolag i vanlig mening. Privatpersonen eller föreningen omfattas då av livsmedelslagstiftningen och måste därmed anmäla sin livsmedelshantering till bygg- och miljöavdelningen.

Det kan till exempel vara en privatperson som då och då bakar bröd och sedan säljer hemma eller på marknader, eller en bygdegårdsförening som arrangerar fester eller liknande där mat serveras, eller en idrottsförening som säljer korv på tävlingar. Välgörenhetsorganisationer omfattas också. Reglerna gäller oavsett om verksamheten har ett vinstsyfte eller inte. 

Nedan följer en beskrivning av när man betraktas som livsmedelsföretag. Under "Starta och driva livsmedelsverksamhet" i menyn till vänster kan du läsa om hur anmälan och registrering går till och om vilka krav som ställs på lokaler mm.

För att omfattas av kravet på registrering krävs att livsmedelshanteringen har en viss grad av kontinuitet och en viss grad av organisation. Det betyder att en privatperson eller en förening måste sälja/skänka livsmedel mer än en gång under ett år. Vid bedömning av kontinuiteten är det inte bara själva saluhållandet som ska räknas in, till exempel servering eller försäljning, utan även tiden för eventuella förberedelser, till exempel bakning, samt lagerhållning/förvaring av livsmedlen.

Livsmedelsverket har gett ut en vägledning för när en livsmedelshantering bedöms ha en viss kontinuitet och organisation och därmed ska räknas som livsmedelsföretag och anmälas för registrering. Du hittar vägledningen på Livsmedelsverkets hemsida under "Läs mer" till höger.

Enligt vägledningen bedöms livsmedelshanteringen ha en viss kontinuitet om:

  • Verksamheten sker sammanhängande i tre till fyra dagar eller längre
  • Verksamheten sker en till två dagar en gång i månaden, eller oftare

Kom ihåg att det inte är bara själva saluhållandet som ska räknas in, utan även eventuella förberedelser, som bakning, samt lagerhållning/förvaring av livsmedlen. Om en verksamhet till exempel lagerhåller livsmedel mer eller mindre permanent för att släppa ut dem på marknaden senare, bör detta bedömas som att en ”viss kontinuitet” föreligger, även om själva försäljningen inte sker oftare än ett par gånger om året.

Graden av organisation påverkas bland annat av vilken typ av livsmedel som hanteras i verksamheten, samt vilken omfattning (storlek) verksamheten har. En beömning behöver göras i varje enskilt fall. Att grilla kött kräver till exempel en betydligt större grad av organisation än att sälja färdiga bullar. Likaså krävs en större organisation om servering sker till allmänheten vid en större tillställning än om servering sker i liten skala för en mindre krets konsumenter.

Det är svårare att ange generella gränser för när verksamheten har en tillräcklig grad av organisation för att anses omfattas av krav på anmälan. Om särskilda utrymmen och lokaler har iordningställts för verksamheten, bedöms verksamheten i regel ha en viss grad av organisation. Om till exempel en frisersalong eller bilverkstad har en kaffeautomat och en burk kakor stående framme som kunderna får ta av själva, så bedöms det inte vara tillräcklig grad av organisation.

Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du är osäker på om din livsmedelshantering behöver anmälas.

Även om du inte omfattas av kravet på registrering gäller alltid reglerna om säkra livsmedel! Tänk på att även om du inte behöver anmäla verksamheten så ansvarar du för att livsmedlen är säkra att äta. Det innebär att de måste förvaras, beredas och tillagas på rätt sätt så att de som äter eller dricker det du erbjudit inte blir sjuk. Du måste också kunna ge korrekt information om innehållet så att kunderna kan göra egna och säkra val. Det är särskilt viktigt för allergiska personer.

Mer information

På Livsmedelsverkets hemsida finns all lagstiftning och andra regler som gäller. Där finns även branschriktlinjer som kan vara till hjälp.

Uppdaterad 2015-08-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se