Translate site

Startsida Krokoms kommun

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när man ska starta en ny livsmedelsverksamhet. Som livsmedelsföretagare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Du behöver även ha tillräcklig kunskap om till exempel livsmedelshygien och risker för den verksamhet du planerar att bedriva.

Här nedan beskrivs översiktligt vad du kan behöva tänka på.

Krav på registrering eller godkännande av verksamheten

Innan du får börja bedriva livsmedelsverksamhet måste din anläggning vara registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. För de flesta anläggningar gäller kravet på registrering. Det innebär att du måste skicka in en anmälan senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Läs mer om "Registrering" i menyn till vänster. Krav på godkännande gäller anläggningar som hanterar råa animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött, fisk eller mjölk, och som sedan levererar sina produkter till andra livsmedelsföretag. Godkännande prövas av livsmedelsverket.

Egen kontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha välfungerade rutiner för god livsmedelskvalité. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Läs mer om egen kontroll på sidan "Företagarens ansvar" i menyn till vänster.

Lokal och utrustning

Den lokal du använder ska vara utformad och inredd så att det går att hålla en god livsmedelshygien.  Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du i menyn till vänster på sidan "Lokal och utrustning".

Vatten och avlopp

Vattnet som används i livsmedelshantering ska vara av dricksvattenkvalité. Om du har eget vatten behövs regelbundna provtagningar för att kontrollera att vattnet uppfyller kraven. En vattenanläggning som ska användas till en livsmedelsverksamhet ska också anmälas till bygg- och miljönämnden för registrering. Om en egen avloppsanläggning ska användas, krävs tillstånd, alternativt en anmälan. Läs mer på "Vatten och avloppöppnas i nytt fönster" där du även hittar kontaktuppgifter till bygg- och miljöavdelningen.

Övrigt att tänka på

Det finns många andra kontakter som kan behöva tas innan du kan starta din verksamhet.

  • fastighetsägaren, för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten.
  • bygglovshandläggare, det behövs ofta bygglov om du till exempel planerar att förändra lokalen eller sätta upp en skylt.
  • Jämtlands räddningstjänstförbund som ger tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
  • miljö- och hälsoskyddsinspektör, om du ska installera en större kyl- eller frysanläggning, kontrollrapport ska då skickas in.
  • polisen, om du vill ta allmän plats i anspråk för till exempel uteservering.
  • brandförsvaret, det är viktigt att lokalen är brandskyddad och besiktigad.
  • alkoholhandläggare, om du vill ha tillstånd att servera alkohol.
  • samhällsbyggnadsförvaltningen, VA och Renhållning, det kan krävas att en fettavskiljare installeras till avloppet

Ytterligare information finns hos till exempel Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om annat som du kan behöva känna till. Din branschorganisation kan vara bra stöd när du ska starta en verksamhet, ta gärna kontakt med dem.

Uppdaterad 2017-08-10 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se