Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ändring av verksamhet eller ägarbyte

Vid olika typer av förändringar av en livsmedelsverksamhet är det ett antal saker som du som livsmedelsföretagare behöver tänka på.

Ägarbyte

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelsanläggning räknas det som en ny anläggning eftersom en registrering eller ett godkännande är knutet till den som driver verksamheten. Det gamla godkännandet eller registreringen upphör alltså att gälla när en ny ägare tar över, även om verksamheten är oförändrad.

Observera att ombildning av bolag som leder till förändrat organisationsnummer räknas som ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten.

Byte av lokal

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler räknas detta som en ny livsmedelsanläggning och ansökan eller anmälan ska göras innan verksamheten startas på nytt.

Ändrad lokal eller ändrad verksamhet

Du är som företagare alltid skyldig att informera kontrollmyndigheten om ändringar i din verksamhet. Om verksamheten ändrar inriktning eller ändrar sitt sortiment ställs krav på att livsmedelslokalen med tillhörande utrustning och rutiner anpassas efter de nya förutsättningarna. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft en enkel hantering såsom uppvärmning av färdiglagad mat men övergår till att laga mat från råa råvaror, eller tvärt om.

Om du gör väsentliga ändringar i lokalens utformning eller av verksamheten ska du informera bygg- och miljöavdelningen om detta. Informationen om ändringarna bör vara skriftlig. Det finns inte någon särskild blankett utan du kan skriva ett vanligt brev. Avdelningen bedömer om det krävs nytt beslut om årlig avgift eller om det behöver göras en kontroll för att se att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen. Gäller ändringen en godkänd anläggning ska livsmedelsverket kontaktas.

Läs mer om kraven på lokalen på sidan "Lokal och utrustning" i menyn till vänster.

Upphörande av verksamhet

När du planerar att upphöra med din livsmedelsverksamhet ska du meddela bygg- och miljöavdelningen. Om det är en godkänd anläggning ska livsmedelsverket meddelas. Det gäller oavsett om verksamheten ska upphöra helt eller överlåtas till en annan företagare. I samband med din avanmälan upphör anläggningens godkännande eller registrering. Skyldigheten att betala årlig kontrollavgift upphör från och med kommande årsskifte.

Övrigt att tänka på

Vid förändringar av en livsmedelsverksamhet finns det fler regler än de som nämnts ovan som kan behöva följas, till exempel:

  • Kraven på tillgänglighet för handikappade kan till exempel behöva tillgodoses vid ombyggnad eller tillbyggnad.
  • Förändrad verksamhet kan komma att ställa nya krav på ventilation, vatten och avlopp, brandskydd och andra faktorer.
  • Bygglov kan krävas.
  • Vissa åtgärder kräver tillstånd. Exempelvis krävs polistillstånd för att få ha en uteservering. Även servering av alkohol eller försäljning av tobak kräver särskilda tillstånd.

Läs mer under "Starta och driva livsmedelsföretag" i menyn till vänster.

Uppdaterad 2013-07-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se