Translate site

Startsida Krokoms kommun

Tillfällig livsmedelsverksamhet

Om du vill hantera livsmedel tillfälligt, till exempel under sommaren eller på olika marknader, gäller kravet på registrering eller godkännande.

Registrering och godkännande

Kravet på registrering eller godkännande gäller, med vissa undantag, även privatpersoner eller föreningar. Flera tillfällen kan tas med på samma anmälan.

Om den tillfälliga verksamheten återkommer årligen, till exempel en säsongsverksamhet, gör du lämpligen en anmälan om att verksamheten är tills vidare. Läs mer om vad som gäller för privatpersoner och föreningar i menyn till vänster.

Kunskap om livsmedelshygien

Oavsett om du har en tillfällig eller permanent livsmedelsanläggning ska du alltid hantera livsmedel på ett säkert sätt. Livsmedelsföretagaren måste försäkra sig om och se till att den personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Rutiner som beskriver hur hantering av livsmedel ska ske på ett säkert sätt ska finnas och vara väl kända av alla som arbetar där.

Försäljningsplatsens utformning och utrustning

På försäljningsplatsen ska i regel endast slutberedning göras, till exempel grillning, annan värmebehandling, servering, uppläggning eller försäljning. Om hanteringen sker utomhus är det viktigt att du tänker på hur du bygger upp din försäljningsplats. Hanteringen ska skyddas från sol, regn, snö, fåglar och andra föroreningar. God ordning och reda ska råda på försäljningsplatsen. Allt vatten som används för matlagning, diskning, rengöring av arbetsytor, handtvätt med mera ska vara av dricksvattenkvalitet.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme för allt du gör; tillräckligt antal kylar och frysar, tillräckligt antal värmeenheter (spis, ugn värmeri eller grill), diskmöjlighet för den utrustning som används, plats för sophantering, utrymmen för förvaring av städ- och rengöringsutrustning med mera. Vid utlämningsstället/serveringen ska tillräckliga avställningsytor finnas och vara försedda med bra varuskydd. Livsmedel får inte förvaras på golvet eller på marken. Alla material som används ska vara lätta att hålla rena och vara anpassade för livsmedel. Det gäller både inredning, utrustning och arbetsredskap.

Om det på din försäljningsplats inte finns tillräckligt med utrymme kan du använda dig av en ”baslokal” där du till exempel förbereder maten, har en del av förvaringen eller diskar. Tänk då på att samma regler för hygien och rengöring gäller där.

Personalhygien

Det ska finnas tillgång till rinnande varmt och/eller kallt vatten av dricksvattenkvalitet.

Handtvättstället ska vara utrustat med flytande tvål och pappershanddukar.

De som arbetar med livsmedel ska ha tillgång till en toalett avsedd endast för livsmedelspersonal, även här ska det finnas flytande tvål och pappershanddukar.

Arbetskläder (till exempel förkläde och mössa/keps) ska användas och förvaras avskilt från privata kläder.

Märkning och presentation

För att konsumenterna ska kunna göra egna och säkra val är det viktigt att livsmedlen är rätt märkta enligt gällande lagstiftning och att meny med mera stämmer. Tänk på att du alltid måste kunna berätta vad de produkter du säljer innehåller.

Mer information

På Livsmedelsverkets hemsida finns all lagstiftning och andra regler som gäller. Där finns även branschriktlinjen ”Säker mat i idrottsrörelsen” som kan vara till hjälp.

Uppdaterad 2015-08-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se