Translate site

Startsida Krokoms kommun

Sök på webbplatsen

Din sökning Eget avlopp gav 97 träffar

Sortering

 • Datum
 • Namn
 • Relevans

Typ av träff

 • Sida 9
 • Fil 88
 1. Fil/dokument Eget avlopp

  Eget avlopp - Krokoms kommun Eget avlopp Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i Miljöbalken

  Senast ändrad: 2017-05-16 11.04 • Storlek: 3.1 kB

 2. Fil/dokument Vanliga frågor om eget avlopp

  Vanliga frågor om eget avlopp - Krokoms kommun Vanliga frågor om eget avlopp Behövs tillstånd för eget avlopp? Svar på frågan Hur lång tid tar en tillståndsprövning? Svar på frågan Hur fungerar

  Senast ändrad: 2015-07-23 11.13 • Storlek: 802 bytes

 3. Fil/dokument Eget vatten

  Eget vatten - Krokoms kommun Eget vatten Bor du på en fastighet med eget vatten och avlopp gäller andra regler. Det finns inget kontrollkrav på enskilda vattentäkter. Livsmedelsverkets regler gäller

  Senast ändrad: 2016-12-14 15.23 • Storlek: 2.3 kB

 4. Fil/dokument Så här går det till att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

  att ansluta kommunalt vatten och avlopp, får automatiskt en anläggningsavgift via bygglovet. Gamla fastigheter som haft eget vatten och vill koppla in sig till det kommunala ledningsnätet kan kontakta

  Senast ändrad: 2016-12-14 15.28 • Storlek: 3.4 kB

 5. Fil/dokument Slam och Latrin

  upp till sex veckor. Vid reparation eller byte av slamavskiljare behövs inte nytt tillstånd, men slamavskiljaren ska vara typgodkänd. Mer information finns under "Vanliga frågor om eget avlopp" . Avvikelser

  Senast ändrad: 2017-04-07 10.57 • Storlek: 1.4 kB

 6. Fil/dokument Starta och driva livsmedelsverksamhet

  till vänster på sidan "Lokal och utrustning". Vatten och avlopp Vattnet som används i livsmedelshantering ska vara av dricksvattenkvalité. Om du har eget vatten behövs regelbundna provtagningar

  Senast ändrad: 2017-08-10 11.14 • Storlek: 3.2 kB

 7. PDF Plats och tid:

  med tilläggsyrkandet finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt grundförslaget. Reservation Mi Bringsaas, S reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. KROKOMS KOMMUN

  Senast ändrad: 2010-11-09 14.14 • Storlek: 88.8 kB

 8. PDF Plats och tid:

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till samhällsbyggnads- förvaltningen att avge ett eget yttrande till revisorerna. Underlag för beslut Krokoms kommuns revisorer har Komrev genomfört en granskning avseende

  Senast ändrad: 2009-06-01 07.47 • Storlek: 28.7 kB

 9. PDF Plats och tid:

  har under kommande planperiod inga tillgängliga medel för att låta uppföra ett nytt badhus i Krokom. Reservation Mi Bringsaas, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sture Marklund, V, lämnar in

  Senast ändrad: 2012-11-08 15.08 • Storlek: 141 kB

 10. Fil/dokument Blanketter

  Anmälningspliktig verksamhet: stickande, bad samt skola/förskola/fritidsverksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Svarsblankett Åtgärd för enskilt avlopp Avfall och återvinning Adressändring för fakturor Ägarbyte

  Senast ändrad: 2017-09-13 15.48 • Storlek: 5.1 kB

Uppdaterad 2015-06-04 av System
Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05  |  E-post »