Patientnämnden

God vård bygger på ömsesidigt förtroende mellan vårdgivaren och patient­en. Känner du dig inte rätt behandlad är det lätt att förtroendet får sig en törn. I så fall ska du försöka prata med personalen först. Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till patientnämnden.

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller om det omhänder­tagande du fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Deras uppgift är att hjälpa dig tillrätta.

Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till patientnämnden. Den är till för att upprätt­hålla och utveckla relationerna mellan vårdgivaren och patienten. Om du vill får du vara ano­nym. Det är kostnadsfritt att vända sig till patientnämnden.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel ett särskilt boende, vid skolhälsovård eller hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan.

Mer information om hur du går tillväga kan du få av verksamhetschef för bistånd, hälsa och sjukvård.

 

Länk till mer information om Patientnämnden på Regionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

tre generationers händer på varandra
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny