Arbetssökande

Hos Arbete och Integration erbjuder vi stöd på vägen till ordinarie arbetsmarknad. Vi samverkar framför allt med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården i syfte att fler personer ska få ett arbete och kunna försörja sig själva.

Arbetet bedrivs genom nedanstående insatser

 • Kartläggning och individuellt stöd
 • Arbetsträning och anpassade anställningar
 • Studiebesök
 • Gruppaktiviteter
 • Matchning mot privata och offentliga arbetsgivare
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Verksamheten samverkar framför allt med Arbetsförmedlingen, social­tjänsten, förssäkringskassan och andra aktörer i syfte att fler personer ska få ett arbete och kunna försörja sig själva.
Arbetet bedrivs dels genom olika arbets­marknadsprojekt samt genom att anordna anpassade arbetstillfällen och praktikplatser inom kommunens verksamheter.

Vill du ta del av dessa åtgärder prata med din handläggare på arbetsför­medlingen, socialtjänsten eller för­säkringskassan.

Bor du i Krokoms kommun och saknar ett arbete? Vill du ha hjälp att komma ut i arbete eller studier och har ett stort behov av att olika myndigheter hjälps åt för att du ska kunna förverkliga din dröm? Då kan arbetskonsulent vara rätt stöd för dig.

Våra arbetskonsulenter arbetar enligt en metod som innebär att du får hjälp och stöd utifrån just dina förutsättningar. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS och vi följer dessa grundprinciper:

 • Alla som vill arbeta kan delta
 • Arbetssökandet inleds snabbt
 • Vi samarbetar med ditt nätverk
 • Dina intressen och önskemål styr
 • Vi vägleder dig i ekonomiska frågor
 • Vi hjälper till att skapa kontakter med arbetsgivare
 • Målet är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden

Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning på våra arbetsträningsarenor. Det innebär att våra deltagare får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsträning behöver inte vara att lära sig specifika arbetsuppgifter. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater, samt bekanta sig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats.

Anpassad anställning

På våra arbetsträningsarenor har vi möjlighet att erbjuda anställningar för personer med extra stort stödbehov för att komma ut i arbete på grund av:

 • funktionsnedsättning
 • långtidsarbetslös
 • nyanländ

I vissa fall kan arbetet kombineras med en utbildning som stärker personens möjligheter att få ett arbete.

Anställningen är tidsbegränsad och ska vara anpassad efter de behov och förutsättningar den arbetssökande har. Syftet är att öka den arbetssökandes möjligheter att få eller behålla ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas tillvara. Det kan handla om att arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är anpassade, men också om anpassade arbetstider. Samtidigt som den anställde arbetar ska han eller hon kunna utveckla sin kompetens och arbetsförmåga för att lättare kunna få jobb eller börja studera i framtiden.

Vi har även ett visst samarbete med andra verksamheter inom kommunen där vi kan erbjuda subventionerade anställningar.

Arbetsträningsarenor

På våra arbetsträningsarenor kan vi erbjuda arbetsträning, förstärkt arbetsträning och anpassade tidsbegränsade anställningar. Läs mer om respektive arena nedan.

Anmäl intresse via e-tjänsten Länk till annan webbplats.


Återbruket

Ansvariga arbetshandledare: Jesper Sörensen och Christin Häggman

Verksamhet:Tar hand om och återbrukar föremål som sedan säljs i vår butik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Hämtar föremål i kuren på ÅVC, rengör, reparerar och målar efter behov. Sömnad, städ och tvätt, butiksarbete. Diverse transportuppdrag.

Sporadiska arbetsupgifter: Bemannar Återvinningscentralen under sommarhalvåret. Flyttuppdrag, tillverkning av skyltar samt mindre inredningsuppdrag i kommunens lokaler.

Passar dig som... exempelvis är kreativ, händig, gillar att sy/snickra och meka med elprylar. Oavsett om du gillar sociala sammanhang eller vill jobba mer enskilt, här finns något för de flesta.

Här finns vi: Verkstad och butik: Rydells väg 11, strax innan Återvinningscentralen.


Vaktmästeri

Ansvarig arbetshandledare: Eddie Garcia

Verksamhet: Servicekontor för kommunens anställda.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Posthantering, fakturahantering, beställning och utlämning av kontorsmateriel. Kopiering, tryckeriarbeten samt övriga vaktmästeriuppdrag.

Sporadiska arbetsuppgifter: Hissa och ta ner kommunhusets flaggor. Behjälplig med flytt av möbler etc. i kommunhuset.

Passar dig som... är noggrann och intresserad av kundkontakter och administrativt arbete och/eller gillar praktiskt arbete.

Här finns vi: Källarplanet kommunhuset, Offerdalsvägen 8 Krokom.


Bilservice

Ansvarig arbetshandledare: Thomas Olsen Nikkinen

Verksamhet: Transport av kommunens bilar till serviceverkstad och besiktning samt rekond.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Köra bilar till service, besiktning m.m. Biltvätt, invändig rekond. Administrativa uppgifter kring transport av bilar och fakturering. Övrigt såsom lampbyte, kontroll av däcktryck och byte av torkarblad.

Sporadiska arbetsupgifter: Däckbyten 2 ggr per år.

Passar dig som... är intresserad av fordon, transport och service och/eller gillar administration. Kan vara en fördel om du har körkort, men inget krav.

Här finns vi: Administration: Nyhedens skola, (G:a Hägraskolan) Skolvägen 6

Tvätt och rekond: Industrivägen 3


Café Delikat

Ansvarig arbetshandledare: Ulla Hemingsson Eklund

Verksamhet: Personalkafé för anställda i Krokoms kommun och gäster utifrån.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Förbereder och ställer ut inför fika. Bakar, kokar kaffe, rengöring, disk, städ. Hantering av varor.

Sporadiska arbetsupgifter: Ställer iordning inne och ute efter säsong. Passande fika efter högtider.

Passar dig som... är intresserad av att arbeta i kaféverksamhet där vi ger bra service till gästerna.

Här finns vi: Källarplanet kommunhuset, Offerdalsvägen 8 Krokom.

Ungdom

Hos Arbete och Integration erbjuder vi stöd till ungdomar som saknar sysselsättning.
Vi samverkar med studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, m.fl. för att fler ungdomar ska slutföra studier eller få ett arbete för att kunna försörja sig själv. Arbetet bedrivs genom nedanstående insatser.

KAA

Kommunen har enligt skollagen ett så kallat aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och inte har fyllt 20 år. Vi söker upp dig som är mellan 16 och 20 år som antingen har hoppat av eller aldrig börjat gymnasiet och inte har jobb eller studier. Syftet är att få en bild av vad du gör och kunna erbjuda stöd.

Av oss kan du få stöd med:

 • Kunna återuppta/slutföra studier
 • Vägledning
 • Studiebesök hos skolor och arbetsplatser
 • Matchning mot praktikplats
 • CV och personligt brev
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter och verksamheter
 • Arbetsträning och anpassade anställningar

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på Arbete och Integration för att få hjälp med att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Vi hoppas att tillsammans med dig komma fram till hur du kan ta nästa steg som till exempel kan vara studier, praktik eller arbete.

E-post: kaa@krokom.se

E-tjänst KAA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr om KAA Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Feriepraktik

Varje år erbjuder Krokoms kommun cirka 300 feriepraktikplatser. Platserna erbjuds i första hand ungdomar som går ut årskurs ett och två i gymnasieskolan och årskurs nio i grundskolan samt i mån av plats till årskurs åtta. Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

Projekt

En stor del av vår verksamhet är projektfinansierad. Här nedan kan du se vilka pågående projekt vi arbetar med.

Samverkan till arbete STA

STA är ett femårigt utvecklingsarbete med finansiering via Samordnings­förbundet i Jämtland. Det ena målet är att hitta en bra metod för att stötta personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa som vill komma ut i arbete eller studier. Det gäller personer som har ett sammansatt stödbehov från olika myndigheter. målet är en hållbar arbetssituation eller studier.

Det andra målet är att hitta en fungerande form för de fyra parterna att samverka kring individen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny