Medling och ungdomstjänst

Medling vid ungdomsbrott och ung­­domstjänst är två åtgärder som syftar till att minska negativa följder av brott och att förebygga upprepad brottslighet.

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och en person som drabbats av brottet.

Ungdomstjänsten är en påföljd för unga lag­över­­trädare (15-21 år) som utdöms av domstol vid ett begånget brott.

Medling

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och en person som drabbats av brottet.

Syftet med medlingen är att bägge parter ska kunna gå vidare stärkta, och lättare lämna händelsen bakom sig. Medling vid brott syftar till att minska de negativa följderna av brottet.

Under medlingsmötet kan gärningsper­sonen förklara sitt agerande, be om ursäkt och man kan prata om eventuell gottgörelse. Den brottsutsatta får ett ansikte på gärningspersonen, kan ställa frågor om brottshändelsen och känna att man får upprättelse.

Medling är frivilligt för båda parter och ett komplement till den vanliga rättspro­cessen. Medling är lämpligt att genom­föra vid brott som snatteri, stöld, skade­görelse, hot och misshandel.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd eller ett straff för unga i åldern 15-21 år som har blivit dömda för brott. Påföljden består av oavlönat arbete samt ett påverkans­pro­gram innehållande individu­ella samtal. I Krokoms kommun arbetar social­sekre­terare och personal från öppna enheten med att organisera och genomföra påfölj­den ungdomstjänst.

två unga personer skakar hand
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny