Krokoms familjecentral

Välkommen till Familjecentralen och Familjecentralen på väg – en mötesplats för blivande föräldrar och barn­familjer. Här hittar du bland annat öppna förskolan som är Familje­­cen­tralens hjärta och centrum.

”Familjecentralen på väg” är vår mobila familjecentral som åker runt i Krokoms kommun. Den verksamheten startade hösten 2022 och är numera permanent!

Öppna förskolan har ett nära samarbete med BVC-sköterskorna samt MVC-barn­morskorna på Krokoms hälsocentral och tillsammans individ- och familje­omsorgen bildar vi Familjecentralen. Läs mer under rubriken:

Det är vi som är Familjecentralen

På öppna förskolan träffar du andra vuxna och samtidigt får barnen nya kamrater. Verksamheten är kost­nadsfri och ni bestämmer själva när och hur ofta ni vill komma. Kom för din, barnets eller bådas skull. Den som jobbar här är förskol­lärare och en gång i veckan kommer en socionom från social­tjänsten hit. Det ger bland annat en möjlighet för dig att ställa frågor eller få hjälp med att komma i kontakt med socialtjänsten.

På alla ställen kan ni leka, måla, sjunga, läsa, fika, kanske äta medhavd lunch tillsammans. Vi brukar ha några uteaktiviteter i samband med sommaren och julluncher i december.

Vi har rörelselek på alla orter. Det innebär en kort samling i ring inklusive rörelselekar, följt av musikstopp. Sedan plockar vi fram redskap som barnen får utforska i sin egen takt. Efter det plockar vi bort tillsammans och avslutar med att sträcka lite på oss i ring och alla barn bjuds på lite frukt.

Du kan ta med eget fika, frukt och lunch och det finns fika och frukt att köpa för en låg kostnad om ni vill. Är det en tuff ekonomisk månad så fika utan kostnad.

Veckoprogram

Krokom

Krokom

Måndagar

 • 9.00 - 13.00, sångsamling ca 10.00.

Onsdagar

 • 9.00 - 12.00, sångsamling ca 10.00.

Fredagar

 • 9.00 - 13.00 inklusive rörelselek på Hissmoskolan (10.00-11.00). Ingång från skolgården.
  Klockan 9.45 kan de som vill gå tillsammans med personalen till rörelseleken. Vi är åter i lokalen ca 11.15.

Familjecentralen i Krokom håller till på Genvägen 5 B.

Alsen

Alsen

Tisdagar (jämna veckor)

 • 13.00-16.00 Alsens Bygdegård, Alsen 186, både öppen förskola och rörelselek.

Trångsviken

Trångsviken

Tisdagar (ojämna veckor)

 • 13.00-16.00 Trångsvikens Bygdegård, Alsenvägen 8, en trappa upp, både öppen förskola och rörelselek.

Nälden

Nälden

Onsdagar

 • 13.00 i Stor & Litens lokaler i Näldens församlingshem. Det stora blå huset vid järnvägen. Ingång från nedsidan av huset.
 • 15.00-16.00 Rörelselek i skolans gymnastiksal. Ingång på långsidan. Ring 072-451 23 60 om dörren är låst.

Kaxås

Kaxås

Torsdagar, jämna veckor. Öppen förskola en gång i månaden och rörelselek varje jämn vecka, se nedan.

 • 13.00 Öppen förskola på bygdegården en gång i månaden, Bleckåsvägen 9. Ingång från nedsidan, ta trappan eller trapphissen upp så ser du var vi är.
 • 15.00-16.00 Rörelselek i Kaxås skolas gymnastiksal alla jämna veckor. Det vita huset mellan bygdegården och skolan.

Så här ser det ut våren 2024:

 • V 16 13-16 Öppen förskola och rörelselek
 • V 18 15-16 Rörelselek
 • V 20 13-16 Öppen förskola och rörelselek
 • V 22 15-16 Rörelselek
 • V 24 13-16 Öppen förskola och rörelselek
 • V 26 15-16 Rörelselek

Föllinge/Laxsjö

Föllinge/Laxsjö

Torsdagar ojämna veckor turas vi om att vara i Laxsjö och Föllinge utifrån önskemål från föräldrar.

Föllinge

 • 13.00 i Stor & Litens lokaler i församlingshemmet, Kyrkvägen 17.
 • 15.00-16.00. Rörelselek i Föllingehallen, Långgatan 16.

Laxsjö

 • 13.00 i Laxsjö Bygdegård.
 • 15.00-16.00 rörelselek på Laxsjö skola.

Med hänsyn till helger och andra aktiviteter i Laxsjö Bygdegård är planen denna:

 • V 15 Laxsjö
 • V 17 Föllinge
 • V 19 Kristi himmelsfärd
 • V 21 Laxsjö
 • V 25 Sveriges Nationaldag
 • V 27 Föllinge

Gå gärna in på Facebook för att se om det är några förändringar!

Följ Öppna förskolan på facebook

För aktuella tider och eventuella ändringar i veckoprogrammet, följ oss gärna på facebook.


Länk till Öppna förskolans Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du frågor och funderingar?
Kontakta Cathinka på 0640 162 64 eller 072 451 23 60.


Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull berö­ring av huden, kroppens största sinnes­organ. Det ger en upplevelse av kontakt, kommunikation, glädje och innerlighet och är en möjlighet att för­djupa och ut­veckla samspelet mellan föräldrar och barn. Det är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbe­finnande både för den som ger och den som får massage.

Anmälan
Grupper startas löpande. Anmäl dig på öppna förskolan, e-post till Cathinka Qvenild eller via sms till 072-451 23 60. Alternativt prata med någon av personalen på Familjecentralen. Kostnad 120 kronor för olja och material.

Ange vilken ort du önskar gå på samt namn och mobilnummer på vuxna som ska delta samt barnets namn och de sex första siffrorna i personnumret i din anmälan.

Föräldragrupper

Grupperna är till för att förbereda inför förlossning och föräldraskap, att till­sammans med andra föräldrar få samtala och reflektera om föräldraskap och att skapa nätverk.

Hjärt- och lungräddning för barn

Hjärt- och lungräddning, som brukar för­kortas HLR, är en första hjälpen-behand­ling som du kan ge till någon som har slutat andas eller till någon vars hjärta har slutat slå.

Det erbjuds kurser löpande. Kursen är vid ett tillfälle och cirka 3 timmar. Kostnaden är 350 kr/person.
Gör en intresseanmälan genom skicka ett sms eller ringa till 072 451 23 60, Cathinka Qvenild.

Ange namn, mobilnummer och eventuell e-postadress i anmälan.

Ömsesidig respekt – kurs i föräldraskap

Ömsesidig respekt – kurs i föräldra­skap

Vad är värt mest i hela världen för just dig? Dina barn och din familj? Vi erbjuder föräldra­grupper utifrån konceptet Ömse­sidig respekt med sju träffar med sex olika teman:

 • gränssättning
 • emotionell coaching
 • självkänsla
 • mobbning
 • kost
 • sömn

Hör med vår personal för anmälan. Vi startar grupper löpande under året.

Mer information finns på hemsidan www.omsesidigrespekt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grupperna startar löpande under året. För att anmäla intresse prata med någon av oss i personalen på familjecentralen.

Det är vi som är Familjecentralen

Det är vi som är Familjecentralen

Öppna förskolan

På öppna förskolan träffar du andra vuxna och samtidigt får barnen nya kamrater. Verk­samheten drivs av en förskollärare och är kostnadsfri. Du bestämmer själv när och hur ofta du vill komma.

Individ- och familjeomsorgen

En socionom från socialtjänsten kan hjälpa till med frågor och funderingar i familje­situationen och att vara förälder. Här kan du få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Barnmorskemottagningen

Här träffar du en barnmorska som följer dig genom graviditeten. Förberedande samtal inför förlossning och föräldra­skapet både individuellt och i grupp. När barnet har fötts erbjuds en efterkontroll och preventivmedelsrådgivning.

Barnhälsovården

Här träffar ni en specialistsjuksköterska. Barnhälsovården följer barnets hälsa, tillväxt,utveckling, erbjuder läkarunder­sökningar och vaccinationer. Föräldra­stöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Bild på en glad liten tjej.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny