Stöd till familjen

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar.

På dessa sidor kan du läsa om socialtjänstens utbildningar i föräldraskap, öppna förskolorna och annat familjestöd som Krokoms kommun erbjuder.

Det finns många skäl till att man kan behöva stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. Om ett barn för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräld­rar kan det behöva bo hos en annan familj i ett familjehem.

 • Familjehem

  Ett familjehem kan vara ett stort stöd om det händer saker som gör att ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar hemma.

 • Kontaktfamilj

  En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd.

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med ett barn eller en tonåring.

 • Råd och stöd, 5 samtal

  Är du förälder eller annan nära anhörig till barn mellan 0-17 år och upplever behov av att prata om utmaningar i föräldrarollen, erbjuder vi upp till fem råd- och stödsamtal. Samtalen utgår från vad du vill prata om och vi gör ett gemensamt upplägg som passar din familj.

familj går framåt längs grusväg
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny