Högläsning

Vi skapar en gemenskap och lugn. Vi väcker minnen till liv!

Tid och plats

Tid: 28 maj 2024 klockan 13.15-14.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Övrigt

Meny