Boende med särskild service

Hur du bor har stor betydelse för din livskvalitet. För personer med funk­tions­ned­sättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och perma­nent hem.

I Krokoms kommun finns ett antal anpassade boendeformer för dig som har svårt att klara av att bo på egen hand.

Boende för personer med funktions­­ned­sättning

Boende för personer med funktions­ned­­sättning

Kommunen erbjuder boende med stöd i varierad grad för dig som inte klarar av att bo på egen hand. Det är kommunen som tillhandahåller bostaden och an­svarar för att ge dig det stöd du behöver.

Boende med stöd kan vara en grupp­bo­stad eller en särskilt anpassad bostad.

Boende för personer med psykisk funk­­tionsnedsättning

Boende för personer med psykisk funk­tionsnedsättning

Kommunen erbjuder några olika former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen på sidan dig?