Vilka insatser kan jag söka?

En gul blomma

Här kan du läsa om det stöd och den service som vissa personer med funktions­nedsättning kan ha rätt att söka hos kommunen. De former av stöd som vi beskriver är reglerade i LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så söker du insatser

Vill du ansöka om insats enligt LSS så ska du vända dig till en LSS-handläggare.

Telefontider

 • måndag till onsdag samt fredag 08.15-09.00
 • torsdagar klockan 08.15-15.00

Telefonnummer 0640 163 02 eller 0640 168 01.

Du kan också ringa kommunens kundcenter 0640 161 00 och be att få prata med en LSS-handläggare.

Du kan ansöka om insats via e-tjänst här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lag om rätten att få leva som andra

LSS är en lag som innebär att en del personer med funktionsnedsättning har rätt till extra stöd och hjälp. Det gäller till exempel om du har en hjärnskada, en intellektuell funktionsned­sättning eller autism. Målet med LSS är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra utan funktionsnedsättning.

Vem kan få stöd och hjälp enligt LSS?

Lagen gäller inte för alla personer med funktions­nedsättning utan man måste tillhöra en så kallad personkrets för att ha rätt att söka insatser.

 • Personkrets 1
  Personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2
  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3
  Personer som till följd av andra stora varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har omfattande behov av stöd eller service.

De tio insatserna

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd

Den här insatsen brukar kallas för ”råd och stöd”. Det är oftast regionens habilitering som har hand om den. Insatsen syftar till att ge ökad kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan vara en kurator, psykolog, arbetsterapeut eller andra experter.

I Krokom erbjuder vi kontakt med en kurator som du kan få råd och stöd av. För barn och ungdomar som är i behov av den här insatsen är det Region Jämtland Härjedalen som du vänder dig till.

2. Personlig assistans

Personlig assistans

En del personer har funktionsnedsätt­ningar som gör att de behöver mycket hjälp av andra. Man kan till exempel behöva hjälp med att äta, klä på sig, duscha, gå på toaletten eller hjälp att prata med andra. Då kan en personlig assistent hjälpa till. En personlig assistent kan hjälpa till både hemma och utanför hemmet.

Du kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Har du ett stort behov av hjälp, mer än 20 timmar grundlägg­ande behov i veckan, kan du söka om assistansersättning hos Försäkrings­kassan. För att ansöka och få personlig assistans behöver du vara yngre än 66 år.

3. Ledsagarservice

Ledsagarservice

En ledsagare är en person som kan hjälpa dig att besöka platser som du inte kan ta dig till själv. Ledsagaren kan exempelvis hjälpa dig att delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

4. Kontaktperson

Kontaktperson

När man har en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att få kontakt med andra eller göra saker utanför hemmet. En kontaktperson ska både vara som en kompis som du kan göra roliga saker med och som kan hjälpa dig ut på olika fritidsaktiviteter. En kontaktperson kan även vara ett komplement när du saknar kontakt med anhöriga.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Ibland behöver dina föräldrar eller anhöriga avlastning. De kanske behöver gå på föräldramöten, gå och handla eller göra andra aktiviteter som du inte kan följa med på. Då kan du få en avlösare.

En avlösare är en person som kommer hem till dig och hjälper till under tiden dina föräldrar eller anhörig är borta eller gör andra aktiviteter.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Barn och vuxna som har en funktions­nedsättning behöver komma hemifrån ibland. Då kan man få vara på kort­tidsvistelse. Det betyder att du ibland sover borta om du vill. Du kan exempel­vis få vara på ett korttidsboende, hos en stödfamilj eller på ett kollo. Det finns ofta andra barn, ungdomar och vuxna som du kan göra roliga saker tillsammans med när du är på korttidsvistelse.

Tanken med insatsen är att du som har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att träna på att vara hemifrån och få avkoppling samtidigt som din familj också kan få vila och göra andra saker som du ofta inte kan vara med på.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Är du tolv år eller äldre? Går du i skolan? Då kan du behöva någonstans att vara när du inte är i skolan. Korttidstillsyn är som ett fritids för äldre barn som inte kan vara själv hemma efter skolan och som vill ha något att göra. Du kan vara där både före och efter skoldagen. Du kan också vara där under skolloven.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

En del barn med funktionsnedsättning kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Det gäller till exempel om man går i skola i en annan stad eller om man behöver mycket stöd och hjälp av andra än sina föräldrar. Då kan man få bo i en särskild bostad med personal eller hos en annan familj.

9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

Boende med sär­skild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad

För att beviljas boende med särskild service för vuxna ska du ha ett omfattande behov av stöd och service från personal, som inte kan tillgodo­ses via andra stödinsatser i din egen bostad. På boendet finns det personal som kan hjälpa till dygnet runt. I insatsen ingår omvårdnad, fritids­verksamhet och kulturella aktiviteter.

 

Läs mer om boende med särskild service

10. Daglig verksam­het, endast person­krets 1 och 2

Daglig verksamhet, endast person­krets 1 och 2

Daglig verksamhet är för dig som inte arbetar eller går i skolan. På daglig verksamhet får du något att göra på dagarna. Du träffar andra och lär dig nya saker. Du får också öva på att klara dig själv mer.

 

Läs mer om daglig verksam­het i Krokoms kommun

Övrig hjälp och stöd

LSS Individuell plan

När man har beviljtas en LSS-insats har man också rätt att få en individuell plan om man önskar det. Det är viktigt att man får vara med och bestämma. I den individuella planen skriver man ner det som planeras och bestäms. Ofta skriver man ner stöd från flera olika verksamheter inom kommunen och regionen.

LSS Förhandsbesked

Om du tänker flytta till en annan kommun kan du i den nya kommunen ansöka om LSS-insatser, det sker i form av ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked ska handläggas på samma sätt som om du ansökte om LSS-insatser i din hemkommun.

Vad kostar det att få stöd enligt LSS?

Det mesta av insatserna LSS-lagen ger rätt till är gratis. Bor du i en bostad enligt LSS betalar du för mat och hyra. Du betalar också för sådant som du gör på din fritid. Den enskilde står också för att ta sig till och från korttidsvistelsen.

Den enskilde står för kostnader vid bilresor tillsammans med kontaktperson och vid ledsagarservice betalar den enskilde kostnaderna för bilresan eller när det är barn är föräldrarna ansvariga att köra till aktiviteten.

Här kan du hitta mer information om stöd och insatser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny