Invandring och integration

En kvinna och en man står ute på gatan med utsträckta armar

Krokoms kommun välkomnar nya invånare oavsett var de är födda. Det är en del i arbetet med att förverkliga kommunens vision ”Vi gör plats för växtkraft”.

Till grund för vårt integrationsarbete ligger Krokoms Integrationsstrategi och för att utveckla inte­gra­tionsarbetet finns Krokoms Integrationsråd med politiker och utlandsfödda kommun­medb­orgare.

Här kan du ladda ner integrationsstrategin Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För dig som är asylsökande eller nyanländ

För dig som är asylsökande eller nyanländ

Drop in hos integrationshandledarna på torsdagar kl. 8.30-15.30. Kontakta kommunens kundcenter så hänvisar de dig till rätt person om du vill veta mer.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Mer information om hur man ansöker och länk för att ladda ner ansökan hittar du på Lärcentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På en kurs i samhällsorientering lär du dig hur det svenska samhället fungerar.
Kontakt: Tahar Khalfallah, telefon 0640 162 45.

Delta i pappa- och föräldragrupper. I samarbete med föreningen Män erbjuder kommunen nyanlända att delta i pappagrupper och föräldragrupper. Under fem träffar pratar man om föräldraroll, jämställdhet, relationer, sex och barnens framtid och klimatet. Grupperna träffas på Nyhedens skola. Kontakta kommunens kundcenter på telefon 0640 161 00 så hänvisar de dig till rätt person.

Så arbetar kommunen

Så arbetar kommunen

Avdelningen Arbete och integration på Krokoms kommun tar emot nyanlända kommun­invånare som fått uppehållstillstånd och hjälper dem att installera sig på sin nya hemort.

Med hjälp av en integrationshandledare får nyanlända hjälp med praktiska saker och språkstöd. Dessutom får alla nyanlända en baskurs om Sverige på totalt hundra timmar, en kurs som lär ut om hur det svenska samhället fungerar, våra rättigheter och skyldigheter, hur det är att leva, bo och verka här.

Arbetsförmedlingen har ett samordningsansvar för den nyanländes etablering genom att upprätta en etableringsplan som ska innehålla svenska för invandrare, SFI, och andra arbetsförberedande insatser under de första åren.

Krokoms kommun stöttar föreningar, eldsjälar och ideella organisationer som vill ge asylsökande och nyanlända en meningsfylld sysselsättning. Bidraget för arbetet med integration kan användas till att bekosta transporter, läromedel och förtäring. Det kan till exempel handla om att anordnar mötesplatser, språkträning eller läxhjälp.

Här hittar du information om bidraget för ideellt arbete

I samarbete med föreningen Män erbjuder kommunen nyanlända att delta i pappa­grupper och föräldragrupper. Syftet är att dela erfarenheter av hur det är att vara förälder i deltagarnas ursprungsländer och i Sverige. Under fem träffar pratar man om föräldra­roll, jämställdhet, relationer, sex och barnens framtid och klimatet.

Frågor och svar

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om asylsökande och nyanlända. Hör av dig till kommunen om det är någon fråga som saknas så kompletterar vi. Mejla till kundcenter@krokom.se!

Vad är skillnaden mellan nyanländ och asylsökande?

Asylsökande är ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl. Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få stanna i Sverige. Nyanlända invandrare kallas alla som fått uppehållstillstånd i Sverige. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga runt två år.

Hur avgörs hur många nyanlända en kommun ska ta emot?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrelserna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå.

Hur många flyktingar har Krokoms kommun tagit emot?

Antal mottagna nyanlända med uppehållstillstånd

 • År 2019: 32
 • År 2018: 78
 • År 2017: 141, varav 19 ensamkommande barn.
 • År 2016: 121, varav ensamkommande barn 11.
 • År 2015: 118, varav 10 ensamkommande barn.

Hur många asylsökande och nyanlända finns i kommunen idag?

Totalt finns det i kommunen 15 asylsökande, varav 8 barn och 7 vuxna. (januari 2020). Att siffran är relativt låg beror på att Migrationsverket har avvecklat sin verksamhet i Krokoms kommun liksom i hela Jämtlands län och att antalet asylsökande till Sverige i stort har sjunkit markant.

Från vilka länder kommer flyktingarna ifrån?

De flesta asylsökande till Sverige kommer från Syrien, Afghanistan, Sydsudan (2019)

Hur mycket ersättning får de asylsökande och nyanlända?

Asylsökande som inte har egna tillgångar får dagersättning från Migrationsverket för att täcka dagliga kostnader. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår:

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år.

Nyanlända som har en etableringsplan får etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket man får i ersättning beror på omfattningen av etableringsplanen. Etableringsersättningen är för fem dagar i veckan och betalas bara ut för dagar personen är närvarande på språkstudier eller andra aktiviteter. Under de cirka två år som etableringen pågår har de nyanlända ingen semester eller betald ledighet.

 • Heltid: 308 kronor per dag
 • 75 procent: 231 kronor per dag
 • 50 procent: 154 kronor per dag
 • 25 procent: 77 kronor per dag

Hur många av de nyanlända har jobb?

I Krokoms kommun är 56 procent av de nyanlända i arbete efter två år. Snittet i Sverige är 27 procent. (2018)

Hur funkar körkortsprogram för arbetslösa?

Körkortsprogrammet är något som riktar sig både till de arbetslösa utlandsfödda och svenskfödda som behöver hjälp med körkortet. Kravet är att man ska vara inskriven på en körskola samt bekostar två körlektioner i månaden själv. Det kommunen kan vara behjälplig med är studiehjälp och mängdträning i att övningsköra.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny