Nyanländ

En kvinna och en man står ute på gatan med utsträckta armar

Krokoms kommun välkomnar nya invånare oavsett var de är födda. Det är en del i arbetet med att förverkliga kommunens vision ”Vi gör plats för växtkraft”.

Till grund för vårt integrationsarbete ligger Krokoms Integrationsstrategi och för att utveckla inte­gra­tionsarbetet finns Krokoms Integrationsråd med politiker och utlandsfödda kommun­medb­orgare.

Här kan du ladda ner integrationsstrategin Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till nyanlända

Stöd till nyanlända

Hos Arbete och Integration tar Integrationshandledare emot dig. Du får språkstöd och hjälp med att installera dig på din nya hemort. Du som har uppehållstillstånd erbjuds samhällsorientering omfattande minst 100 timmar. Samhällsorienteringen ska ge en frundläggande förståelse för det svenska samhället.

Ställ dig i kö till samhällsorientering via e-tjänsten som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontid Integrationshandledare måndag - fredag 08.30-16.00.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Mer information om hur man ansöker och länk för att ladda ner ansökan hittar du på Lärcentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efter att du har fått ditt personnummer hjälper Integrationshandledarna dig att registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en etableringsplan som ska innehålla svenska för invandrare, SFI, och andra arbetsförberedande insatser under de första åren.

Bidrag för ideellt arbete

Krokoms kommun har en pott på 50 000 kronor för 2023 att användas i det ideella arbetet med integration av asylsökande och flyktingar med uppehålls­tillstånd.

Föreningar och ideella organisationer verksamma i Krokom som strävar efter att ge asylsökande och nyanlända en meningsfylld sysselsättning kan söka bidrag. Bidraget ska möjliggöra det ideella arbetet med integration och kan exempelvis användas till att bekosta transporter, läromedel och förtäring.

Du kan även söka bidrag för att bli handledare för nyanlända personer som ska övningsköra s.k. Introduktionsutbildning. För aktuell information om hur du blir handledare, se Transportstyrelsens hemsida. Du ska kunna påvisa att du har slutfört utbildningen, samt har tillstånd för att övningsköra med en nyanländ person boende i Krokoms kommun.

Varje förening eller ideell organisation kan få maximalt 10 000 kronor. Vid många ansökningar kommer bidraget att fördelas i relation till hur många asylsökande och nyanlända som bor på orten.

Ansökan kan göras på blankett eller via e-tjänsten "Ansökan om bidrag för ideellt integrationsarbete" som du hittar här Länk till annan webbplats.. När ansökan kommit in till oss kommer återkoppling att ske inom ungefär två veckor.


Kontakt: Britta Pettersson, Adminitratör Arbete och Integration

Telefon: 0640 162 56 E-post: britta.pettersson@krokom.se

Integrationsprojekt

Integrationsprojekt

Idag finns tre stycken integrationsprojekt; Växa tillsammans, Femina och Hälsopepp & Hälsoguide för innanförskap.

Växa tillsammans

Insatsen finansieras av Länsstyrelsens §37a-medel och pågår under perioden 2020-09-01--22-06-30.

Insatsen syftar till att inkludera föräldralediga nyanlända i de aktiviteter som erbjuds i kommunen så att de inte hamnar utanför det svenska samhället under sin föräldraledighet. Vi erbjuder föräldraut­bildning till utlandsfödda småbarnsföräldrar som är speciellt anpassad till deras behov och som genomförs med hjälp av tolk så att alla har möjlighet att delta fullt ut även på en djupare nivå. Målet med detta är att ge småbarnsföräldrar verktyg att förstå och hantera de utmaningar som de kommer att möta som föräldrar i det svenska samhället. Vi vill ge föräldralediga möjlighet att underhålla och utveckla det svenska språket som de har hunnit lära sig innan de blev föräldralediga samt skaffa sig ett nätverk som inkluderar etablerade svenskar.

Femina

Insatsen finansieras av Länsstyrelsens §37-medel och pågår under perioden 2022-01-01—2022-12-31.

Syftet är att stärka utlandsfödda kvinnor i sin personliga utveckling och på sin väg mot självförsörjning och vänder sig till utlandsfödda kvinnor i hela Krokoms kommun som står utanför arbetsmarknaden.

Deltagarna kartläggs utifrån individuella behov och förutsättningar. Individuell coachning erbjuds för att nå en stegförflyttning mot arbete eller studier. Gruppverksamhet genomförs som ska stärka självkänsla och empowerment genom metoden 7tjugo Swedish Empowerment. Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser och erbjuder praktiska kortkurser i t.ex. körkortsteori, CV skrivning, datakunskap mm utifrån gruppens behov.

Deltagarna matchas ut mot praktik eller anställning i privata eller kommunala arbetsplatser i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbete och Integrations matchningssamordnare.

Hälsopepp och hälsoguide för innanförskap

Insatsen finansieras av Länsstyrelsens §37a-medel och pågår under perioden 2021-09-01—2022-08-31. Huvudsakliga målgruppen är nyanlända vuxna, nyanlända familjer och dess ungdomar samt asylsökande. Insatsen sker i samarbete med Hej Främling! och Krokoms internationella vänskapsförening.

Hälsopepp är ett sätt att öka kunskapen om den egna hälsan, kroppen och balans i livet. Målet är att hitta sätt att övervinna hinder, spräcka myter och sänka tröskeln. Det är en förutsättning för att må bra och kunna etablera sig i samhället. Hälsopepp vill lyfta vikten av att hitta balans i sin egen hälsa, att hitta sätt att vara mer aktiv i vardagen som passar individen, och hjälpa målgruppen att hitta det som de vill göra för att må bra. Vi pratar även om mat, relationer/det sociala livet och vila.

Hälsoguide för innanförskap arbetar uppsökande för att hitta, bjuda in och guida personer till alla olika kultur- och fritidsaktiviteter som finns i Krokoms kommun och skapar nätverk över gränserna.

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldig att ordna boende för nyanlända som mottagits genom anvisning från Migrationsverket. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot under året styrs av länstalen som beslutas av regeringen utifrån Migrationsverkets prognoser. Länsstyrelserna fattar därefter beslut om kommuntalen. Aktuell information hittar du på Migrationsverkets hemsida www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny