Besöksrestriktioner på våra äldre­boenden från 1 oktober 2020

Äldre man och kvinna från hemtjänsten skrattar tillsammans vid köksbordet

1 oktober 2020 tas det tillfälliga besöksförbudet inom särskilt boende för äldre bort, men fortfarande gäller vissa restriktioner vid alla besök på våra boenden. Stort ansvar läggs på individen att förhindra smittspridning.

Förbudet har under gångna månader påverkat de boende och dess anhöriga negativt. Många av våra boende känner sig isolerade och nedstämda. Krokoms kommun har därför under sommaren skapat besöksutrymmen utomhus där besök har varit möjliga. Dessa besöksplatser kommer nu att flyttas in i lämpliga utrymmen på våra äldreboenden för att möta den kallare årstiden och under den period besöksrestriktioner råder.

Du som besöker måste vara frisk och får inte ha sjukdomskänsla eller symtom på Covid-19. Vid besök ska rekommendationer om 2 meters avstånd och god handhygien följas som vanligt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas, vilket innebär att är man 70 år eller äldre, tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att sociala kontakter begränsas, att avstånd hålls till andra och att man undviker platser där människor samlas.

Detta gäller vid besök

 • Ring till aktuellt boende och avdelning för att boka in en tid för besök
 • Vid tidsbokning, informeras du om att du som besökande måste vara helt frisk och inte får ha sjukdomskänsla eller symtom på Covid-19
 • Du möts upp vid dörren den tid som du och din närstående ska träffas
 • Här kommer personalen att fråga hur du mår innan du kan komma in på boendet
 • Besöken ska i första hand ske vid avsett besöksrum/skärm, men kan i undantagsfall ske i den boendes lägenhet
 • Den besökande får inte vistas i allmänna lokaler på grund av smittorisk/spridning utan endast vistas i avsett besöksrum/skärm

Hygien

 • Boendet ska se till att det vid besöken finns möjlighet för dig och din anhörige att tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem med handdesinfektonsmedel
 • Vid besök ska rekommendationer om 2 meters avstånd och god handhygien följas enligt rutin
 • Max två besökare vid varje tillfälle (undantag kan ske av verksamhetsansvarig utifrån boendets förutsättningar)
 • Tidsbegränsning kan ske utifrån avdelningens/enhetens specifika förutsättningar
 • Skärmar och ytor ska rengöras mellan de bokade besöken
 • Ovanstående rutiner gäller för alla besökare inklusive de med antikroppstest

Vid smittoutbrott eller misstanke om smitta

 • Vid smittoutbrott och eller misstanke om smitta blir du kontaktad av boendet om du har bokad tid. Risken för smittspridning gör att du inte kan komma på besök
 • Besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott och vid misstanke om smitta