Translate site

Startsida Krokoms kommun

Äldre

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

När dina behov om vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Du väljer själv vem som ska utföra dina insatser
Har du blivit beviljad hemtjänst ska du bestämma vem som ska utföra dina insatser. Om du inte vill välja utförare tilldelas du den utförare som vid tillfället utgör det så kallade ickevalsalternativet.

"Ickevalsalternativet" kommer att växla mellan alla utförare halvårsvis.

Du hittar information om de olika utförarna under menyvalet Valfrihet i hemtjänst – LOV.

Rätt till tolk
Om du inte talar svenska eller förstår svenska har du rätt att begära tolk. Du kan begära att få beslutet översatt. Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst. Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Denna service är kostnadsfri.

Uppdaterad 2019-01-30 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se