Translate site

Startsida Krokoms kommun

Värdighetsgaranti

Nu har Krokoms äldre garanti på sin service i hemtjänst eller särskilt boende. Från årsskiftet 2014 gäller sju värdighetsgarantier som ska tydliggöra vad du som nyttjar våra tjänster har rätt till.  

Värdighetsgarantierna utgår ifrån socialnämndens värdegrund: ”Vi ska respektera självbestämmande och bidra till att tillvaron känns trygg och meningsfull, våra insatser ska präglas av gott bemötande och god kvalitet”. Socialnämnden har beslutat om följande sju värdighetsgarantier:

  • Delaktighet i planering av vård- och omsorgsinsatser
  • Byte av beviljad insats
  • Tillgänglighet och kontinuitet genom kontaktmannaskap
  • Pålitilighet genom introduktion av ny personal och att all personal bär namnskylt eller legitimation
  • Att alla erbjuds en levnadsberättelse
  • Delaktighet i innehållet i sociala aktiviteter
  • Utveckling och säkring av kvalitet

Värdighetsgarantierna har arbetats fram i samarbete mellan personalen, de äldre och deras anhöriga. Projektledare har Sara Comén varit och hon berättar att det här är ett första steg på något som kommer att utvecklas kontinuerligt. 

– Socialnämnden kommer att noga följa upp arbetet med värdighetsgarantierna med utgångspunkt från de synpunkter vi får in. Verksamheterna kommer förstås också att följa upp och justera rutiner vid behov, berättar Sara. 

Informationen om värdighetsgarantierna sprids nu via olika kanaler för att alla äldre ska få vetskap om att de finns. I de fall det inte fungerar som det ska finns flera olika vägar att rapportera. Under "Läs mer" till höger kan du ladda ner en blankett som du fyller i och skicka in, eller också kan du fylla i detta formulär. Även i broschyren finns det en blankett som du kan använda. Att ringa eller mejla till kommunens kvalitetscontroller går också bra. 

– Det är värdefullt för oss att veta om värdighetsgarantierna inte uppfylls. På det sättet kan vi utveckla vår verksamhet så att vi gör ett ännu bättre jobb.

Uppdaterad 2017-08-30 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se