Translate site

Startsida Krokoms kommun

Våra garantier

Här följer en beskrivning av de sju värdighetsgarantierna som gäller från och med den 1 januari 2014:

1. Delaktighet i planering av vård- och omsorgsinsatser

Du får vara delaktig i biståndshandläggarens utredning inför beslut om insatser genom personlig kontakt innan det skriftliga beslutet. Utföraren (hemtjänst eller särskilt boende) erbjuder dig eller din företrädare samtal om genomförandet av dina beviljade insatser minst två gånger per år.

Garantin innebär att: Dessa samtal ska handla om hur genomförandet av insatserna upplevs, att genomförandeplanen är aktuell och efterlevs och den enskildes upplevelse av välbefinnande. Om du vill inbjuds närstående att delta.

Samtal om genomförandeplanen hålls dessutom vid omfattande förändring av behov eller om du har synpunkter/önskemål att samtala om. En genomförandeplan upprättas inom tre veckor efter att dina insatser startar och uppdateras kontinuerligt så att den beskriver dina aktuella insatser, behov och önskemål.

2. Byte av beviljad insats

Du kan välja att skifta en beslutad insats med en annan beslutad insats med samma omfattning inom samma vecka.

Garantin innebär att: Tisdagens planerade hjälp med dusch skulle exempelvis om vädret är fint kunna bytas mot torsdagens planerade promenad så att det istället blir promenad på tisdag och dusch på torsdagen den veckan.

3. Tillgänglighet och kontinuitet genom kontaktmannaskap

Du erbjuds en namngiven kontaktman som tar en första kontakt inom en vecka från att insatserna startar. Om du inte är nöjd med din kontaktman erbjuds du byta till en annan.

Garantin innebär att: Kontaktmannen håller kontinuerlig kontakt med dig och enligt överenskommelse även med dina närstående.

4. Pålitilighet genom introduktion av ny personal och att all personal bär namnskylt eller legitimation

Ny personal får handledning/går bredvid minst en dag och en kväll inför anställning och att all personal bär namnskylt/legitimation.

Garantin innebär: Handledning för ny personal avser personal som är ny på det aktuella området eller avdelningen. All personal som inte bär arbetskläder ska bära synlig legitimation som visar att man tillhör äldreomsorgen, annars skylt med information om namn, profession och arbetsplats.

5. Att alla erbjuds en levnadsberättelse

Du erbjuds hjälp att upprätta en levnadsberättelse för att anpassa ditt stöd utifrån intressen, identitet och kultur.

Garantin innebär: I samband med genomförandeplanering erbjuds du hjälp att upprätta en levnadsberättelse.

6. Delaktighet i innehållet i sociala aktiviteter

Du får vara delaktig i planeringen av din sociala tid, på särskilt boende erbjuds minst tre gemensamma aktiviteter per vecka.

Garantin innebär: Du erbjuds vara delaktig i planering av egen social tid och att på särskilt boende få hjälp att delta i de gemensamma aktiviteter du vill.

7. Utveckling och säkring av kvalitet

Kvaliteten i äldreomsorgen utvecklas och säkras genom aktivt deltagande i nationella kvalitetsregister och mätningar samt i lokal och regional samverkan. Kvalitetsarbetet redovisas årligen i en kvalitetsberättelse.

Uppdaterad 2014-03-13 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se