Translate site

Startsida Krokoms kommun

Boendeformer

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra levnadsvillkor. Detta är inte minst viktigt för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Här berättar vi kortfattat om de olika boenden som finns i Krokoms kommun. Läs mer om de olika boendeformerna i menyn till vänster.

Ordinärt boende

När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Anpassat boende

Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet, att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Särskilt boende för äldre/äldreboende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt när behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende

På ett korttidsboende kan personer som har behov vistas under en begränsad tid, till exempel efter en sjukhusvistelse, eller för att anhöriga ska få avlösning. Det finns flera typer av korttidsboende.

Boende för personer med funktionsnedsättning

Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, till exempel anpassat boende eller bostad med särskild service.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder också några olika former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Familjehem

Barn och ungdomar som riskerar fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.

Uppdaterad 2018-01-18 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se