Translate site

Startsida Krokoms kommun

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom riskerar att fara illa bör du kontakta Socialtjänsten. Du kan vara anonym. Är situationen akut ska du ringa 112.

Du anmäler till socialtjänsten om du vet någon som far illa och som behöver en insats från socialtjänsten. Personal på bland annat skolor och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Tänk på det här vid anmälan
Det bästa är om du uppger namn och adress samt telefonnummer där vi kan nå dig. Det kan vara av vikt att återkomma med frågor. Det är önskvärt, men inte nödvändigt. Det viktigaste är att vi får vetskap om att ett barn behöver hjälp.

Du kan vara anonym
Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte lämnar namn och telefonnummer. Fundera på varför du vill vara anonym. Ofta är det lättare för socialtjänsten att hjälpa barnet och familjen om vi kan tala om vem uppgifterna kommer ifrån.

Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se