Translate site

Startsida Krokoms kommun

Anmälan om att ett barn far illa

Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan:

 • Namn på barnet, barnets adress och telefonnummer
 • Varför du är orolig för barnet. Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge du har varit orolig
 • Vad du tror skulle hända om ingenting görs
 • Var barnet befinner sig just nu
 • Om du tror att det är en akut fara för barnet och i så fall på vilket sätt
 • Om det finns andra barn i familjen som också riskerar att fara illa och i så fall vad de heter och hur gamla de är
 • Om det är något särskilt vi behöver tänka på när vi kontaktar barnet och/eller vårdnadshavarna
 • Om vårdnadshavarna känner till att du kontaktar socialtjänsten för att göra en anmälan
 • Om barnet känner till att du kontaktar socialtjänsten för att göra en anmälan
 • Om du skulle kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/informationen till dem det berör

När en anmälan har tagits emot gör socialtjänsten en bedömning om ärendet ska utredas vidare. Sådan information får inte anmälaren ta del av utan att vårdnadshavaren har givit sitt samtycke.

Vi informerar alltid vårdnadshavaren om anmälan. Först kallas vårdnadshavarna till ett samtal för en så kallad "förhandsbedömning". Syftet med bedömningen är att ta ställning till hur allvarlig informationen/anmälan är och vilken risk det innebär för barnet. Vi behöver ta ställning till detta för att kunna erbjuda hjälp eller för att kunna avsluta ärendet utan någon mera kontakt.

Socialsekreteraren och arbetsledaren fattar tillsammans beslut om hur man väljer att gå vidare i varje enskilt fall. Om ärendet avslutas här kommer vare sig barnet eller föräldern att finnas i socialtjänstens personregister.

Om det kommer fram att barnet och/eller dess vårdnadshavare är i behov av hjälp startas en utredning. För en sådan utredning används Socialstyrelsens handläggnings och dokumentationssystem Barnets Behov i Centrum (BBIC). Syftet är att utreda barnets och dess vårdnadshavares eventuella behov av stöd och hjälp och hur socialtjänsten kan hjälpa till med det.

Först görs en utredningsplan för hur utredningen praktiskt kommer att genomföras. En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som anses vara nödvändigt. Utredningen ska göras så snabbt som möjligt och vara färdig senast inom fyra månader. Utredningen ska färdigställas även om familjen flyttar till en annan kommun.

Uppdaterad 2013-07-09 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se