Translate site

Startsida Krokoms kommun

Stöd till barn och ungdom

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför många olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. På dessa sidor hittar du information om dessa verksamheter.

Socialtjänsten i Krokoms kommun erbjuder följande insatser:

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling. Socialtjänsten kan också komma till omedelbar hjälp i olika krissituationer.

De flesta insatser och verksamheter kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Om du vill  ta del av någon av dessa verksamheter/insatser eller har andra frågor kontakta Socialtjänsten.

För dig som är barn eller ungdom

Alla barn har rätt till att växa upp under trygga förhållanden och det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för detta. Ibland uppstår det situationer som gör att ett barn inte får det stöd och skydd som det har rätt till. Det finns då möjlighet att få stöd via socialtjänsten. Du kan själv som barn/ungdom kontakta socialtjänsten eller med stöd av någon vuxen. Socialtjänsten har tystnadsplikt.

Nedan finns länkar till hemsidor som riktar sig till dig som är barn/ungdom.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos  Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.  
  • Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

Läs mer på IVO hemsida, länk finns under Läs mer till höger.

Uppdaterad 2017-07-05 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se