Translate site

Startsida Krokoms kommun

Familjerätt

Socialtjänsten arbetar med familjerättsliga frågor rörande barn i Krokoms kommun.

Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor och med samarbetet mellan barnets föräldrar. Det familjerättsliga arbetet regleras genom Socialtjänstlagen och Föräldrabalken.

För att komma i kontakt med någon av socialsekreterarna som arbetar med familjerätt ringer du till expeditionen, se kontaktinformation för telefonnummer.

Några exempel på familjerättens verksamhet är:

Vårdnads-, umgänges- och boendeutredningar

Då föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge behöver fattar Tingsrätten beslut om detta. I dessa situationer får familjerätten i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.
Läs mer om vårdnad, boende och umgänge.

Underhållsskyldighet

Alla föräldrar är underhållsskyldiga för barn under 18 år eller tills barnets grundutbildning är klar (gymnasiet); dock längst till 21 års ålder. 
Information om underhållsskyldighet.

Fastställande av faderskap

Om modern är ogift vid barnets födelse ska faderskapet fastställas juridiskt. Det går bra att besöka familjerätten redan under graviditeten.
Läs mer om faderskap

Adoption

Den eller de som önskar adoptera barn ansöker om Socialnämndens medgivande för detta.
Läs mer om adoption.

Avtal

Föräldrar kan teckna avtal som rör frågor om vårdnad, umgänge och boende.l

Sammanboende

Sammanboende har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra enligt Sambolagen. Lagen gäller när ogift man och ogift kvinna bor tillsammans under äktenskapsliknande former.
Information om Sambolagen

Uppdaterad 2013-08-06 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se