Translate site

Startsida Krokoms kommun

Faderskap

När ett barn fötts underrättar sjukhuset Skatteverket. För barn med en ogift mor meddelar Skatteverket enligt lag barnets födelse till socialtjänsten vars uppgift är att fastställa faderskapet.

En faderskapsbekräftelse kan upprättas före barnets födelse, i annat fall kontaktas mamman när barnet är fött.

När faderskapet är fastställt ska en faderskapsbekräftelse undertecknas av både barnets mor och far. En faderskapsbekräftelse som är undertecknad av båda föräldrarna är en förutsättning för att barnet skall få alla juridiska rättigheter efter fadern och rätt till eventuellt underhållsstöd.

Hur går det till vid en faderskapsbekräftelse?
Enklast är att barnets mor och far kommer på ett gemensamt besök Individ- och familjeomsorgen i Krokom. Kontakta expeditionen i förväg eftersom det är en del blanketter som behöver förberedas. Båda föräldrarna bör ta med sig en identitetshandling.

Anmälan om gemensam vårdnad
Samtidigt som faderskapsbekräftelsen undertecknas kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Fram till dess en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet.

Om föräldrarna inte gör anmälan om gemensam vårdnad i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas, kan detta göras senare. En sådan anmälan görs då till Skatteverket om båda föräldrarna är svenska medborgare.

Uppdaterad 2012-02-17 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se