Translate site

Startsida Krokoms kommun

Sambolagen

Lagen gäller bara samboendes gemensamma bostad och bohag, inte banktillgångar och bilar samt övriga tillgångar.

Huvudregeln är att vardera sambon sköter sin egendom och svarar för sina skulder. En sambo får dock inte, utan den andra sambons samtycke, sälja, ge bort, pantsätta eller hyra ut gemensam egendom. 

När förhållandet upphör skall bodelning göras om någon sambo begär det. I bodelningen ingår sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har anskaffats för gemensam användning. 

Vid dödsfall är det bara kvarvarande sambo som kan begära bodelning, inte arvingar.
Boets innehåll delas lika mellan de samboende, efter avräkning av skulder.

Vid dödsfall skall efterlevande sambo tillförsäkras egendom till ett värde av lägst 2 basbelopp.
Den som bäst behöver bostaden, vid en separation, får behålla den (vanligen den som blir vårdnadshavare för barnen).

Information om bostad enligt Sambolagen

Uppdaterad 2012-02-17 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se