Translate site

Startsida Krokoms kommun

Underhållsskyldighet

Alla föräldrar är underhållsskyldiga för barn under 18 år eller tills barnets grundutbildning är klar (gymnasiet); dock längst till 21 års ålder. 

Underhållsstödet skall betalas av den förälder:

  • Som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med sitt barn
  • Som vid gemensam vårdnad inte varaktigt bor tillsammans med barnet.

Storleken på underhållsbidraget räknas ut med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna kan själva, med hjälp av bestämmelserna i föräldrabalken, komma överens om hur var och en ska bidra till barnets försörjning.

Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller domstol. Ett sådant fastställt underhållsbidrag gäller inte för belopp upp till 1 273 kronor per månad när underhållsstöd sökts.

Ansökan hos Försäkringskassan
Om det fastställda underhållsbidraget inte betalas av den underhållsskyldige, kan underhållsstöd sökas hos försäkringskassan. Ansökan om underhållsstöd görs av boföräldern på en särskild blankett som finns hos Försäkringskassan. 

Uppdaterad 2012-02-17 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se