Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vårdnad, boende och umgängesutredningar

I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva komma överens om olika lösningar. Ibland är det bra för barnet att föräldrarnas överenskommelser skrivs ner i ett gällande avtal.

Socialsekreterare kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Innan ett avtal godkänns ska familjerätten träffa föräldrarna för en mindre utredning. Det kan även vid behov vara aktuellt att träffa det barn som avtalet avser. Ett avtal är lika juridisikt bindande som ett beslut från domstol.

För att ändra den juridiska vårdnaden (till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad) kan familjerättsenheten godkänna föräldrars avtal om detta. Förutsättningen är dock att ändringen inte är uppenbart oförenlig med barnets bästa. Om föräldrarna är svenska medborgare kan föräldrarna också anmäla till skatteverkets folkbokföring om att vårdnaden ska vara gemensam. Om föräldrarna vill att vårdnaden ska övergå från gemensam till att enbart den ene föräldern är vårdnadshavare får avtalet bara godkännas om överenskommelsen är till barnets bästa.

Vårdnads-, boende och umgängesutredning på uppdrag av domstol
Socialsekreterarna vid Myndighetsenheten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. En sådan utredning görs nrä en eller båda föräldrarna tagit kontakt med en advokat och fått hjälp att stämma den andra föräldern gällande vårdnad om barnet, var barnet ska bo och barnets umgänge med den förälder det inte bor med. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets mognad och ålder.

Utredningarna innebär samtal med båda föräldrarna, hembesök och kontakt med barnet. Vi tar även kontakt med referenspersoner till exempel på barnets förskola samt tar utdrag ur myndighetsregister, exempelvis polisens misstanke- och belastningsregister om brott.

Innan domstolen beslutar att sådan utredning ska göras kan domstolen besluta att uppdra till socialsekreterarna på Myndighetsenheten att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna. Förutsättningen är dock att båda föräldrarna vill detta. Läs mer om samarbetssamtal i menyn till vänster.

Uppdaterad 2012-04-01 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se