Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS

Stödet som ges genom ovan nämnda lagar, ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Assistansersättning
Från och med 1 januari 2011 regleras assistansersättning i Socialförsäkringsbalken vilket innebär att lagen om assistansersättning (1993:389), LASS har förts över till den nya Socialförsäkringsbalken.

Uppdaterad 2017-12-12 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se