Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vilken beloppsgräns gäller för att överförmyndaren ska kontrollera barnets tillgångar?

Om barnets samlade tillgångar överstiger åtta (8) gånger gällande prisbasbelopp, ska föräldrarnas förvaltning av förmögenheten kontrolleras av överförmyndaren.

Föräldrarna är skyldiga att meddela överförmyndaren ovanstående gräns har passerats. Därefter redovisar föräldrarna barnets tillgångar till överförmyndaren varje år.

I vissa fall, om det finns särskilda skäl för det, kan överförmyndaren besluta att föräldrarna helt ska befrias från redovisningsskyldigheten.

Uppdaterad 2017-11-01 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se