Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hur gör jag för att ta ut pengar från spärrat konto?

För att få tillgång till de pengar som finns på spärrade konton krävs överförmyndarens medgivande. Medgivandet får du genom att ansöka om uttag från spärrat konto.

Du hittar ansökningsblankett på vår blankettsida. På ansökan ska framgå från vilket konto pengarna ska tas ut, summan på det begärda uttaget och vad pengarna ska användas till.

Huvudmannes samtycke

Om det enligt läkarintyget framgår att huvudmannen förstår vad saken gäller, ska huvudmannen lämna sitt samtycke genom att skriva under ansökan. Samtycke krävs inte vid uttag för löpande utgifter.

Vid förvaltarskap krävs aldrig huvudmannens samtycke och underskrift, inte heller om det gäller en underårig som är yngre än 16 år.

Underlag, kvittenser eller verifikat

Underlag för uttaget ska bifogas uttagsansökan. Överförmyndarnämnden kan också begära in kvitton efter att inköpet är genomfört.

Uttag för arvode

Du behöver inte ansöka om uttag från spärrat konto för att ta ut arvodet (om huvudmannen ska betala för detta). Arvodesbeslutet gäller som uttagsmedgivande.

Underhållsskyldighet för föräldrar

Överförmyndaren ger inte uttagsmedgivande för sådant som ingår i underhållsskyldigheten för föräldrar.

Uppdaterad 2017-11-01 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se