Translate site

Startsida Krokoms kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunen och primärvården i Region Jämtland Härjedalen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Regionens primärvård ansvarar för Hälsocentralerna, kommunens ansvarar för hälso- och sjukvård och rehabilitering som sker i hemmet.

Hälsocentralen
Det är till hälsocentralen du under dagtid i första hand ska vända dig om du behöver läkare, blir sjuk, gör dig illa eller mår psykiskt dåligt.

Sjukvårdsrådgivningen
Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt på telefon 1177, och kan ge dig medicinska råd.

Om du blir akut sjuk ringer du 112. 

Sjukvårdsrådgivningens texttelefon Telefon: 0771-11 77 99 (Tjänsten är rikstäckande och avsedd för personer med hörsel- och/eller talhandikapp.)

Kommunens hälso- och sjukvård
Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning att få vård och rehabilitering i det egna hemmet och i särskilt boende. Den som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta sig till hälsocentralen kan få hemsjukvård av kommunen, läs mer om det under rubriken Hemsjukvård.


Uppdaterad 2019-01-14 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se