Translate site

Startsida Krokoms kommun

Bostadsanpassning

Bidraget ska gå till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas, till exempel nedsatt rörlighet eller synnedsättning, epilepsi eller begåvningshandikapp.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med fastighetsägaren.

Om bostaden hyrs i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. Om någon regelbundet eller periodvis vårdar en person med funktionsnedsättning i sin bostad kan även den bostaden anpassas.  

Ansökan

Kommunen har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Ta kontakt med kommunen när du börjar planera en anpassning av bostaden. I de flesta fall behövs ett intyg av till exempel arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med t.ex en arbetsterapeut.  

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget

Utbetalning

Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Om flera entreprenörer är inblandade får de betalt allt eftersom de blir färdiga.

Uppdaterad 2018-04-13 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se