Translate site

Startsida Krokoms kommun

Invandring och integration

Verksamheten inom Integrationsenheten baseras på ett avtal mellan Länsstyrelsen och Krokoms kommun. För en nyanländ flykting i Sverige är det mycket som är nytt och därför behövs en introduktionstid med speciella insatser.

Integrationsenheten

Vi arbetar med mottagning och introduktion för flyktingar , samt verkar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.

Vad är integration?

För individen: Trygghet – ett grundläggande behov. Begriplighet/förståelse/orientering/egenmakt. Kartläggning/komplettering av kompetens – etablering, arbete. Försörjning.
I samhället: Kunskap/förståelse – känna sig delaktig. Anpassning.

Vårt uppdrag i korthet

  • förmedla en första bostad till nyanlända flyktingar och ge initialt ekonomiskt stöd i väntan på statens etableringsersättningar
  • hjälpa till med barnomsorg/skola. Svenska för invandrare (SFI), samt samhällsinformation
  • informera/hänvisa hälsofrågor till landstinget
  • bidra till att bevaka, initiera och samordna integrationsfrågor inom kommunen

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret, upprättar etableringsplan och beviljar etableringsersättning med mera. Arbetsförmedlingen har individualiserad etablering för nyanlända flyktingar 20-65 år med arbetslinjen i fokus.

Mål

Våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering (egenförsörjning inom 24 månader – arbete eller studier.) Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens kompetens och erfarenhet tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas.

Målen med integrationsarbetet för Krokoms kommun är:

  • Erbjuda flyktingar som tvingats lämna sina hemländer på grund av till exempel krig och förföljelse en trygg plats där de kan leva
  • Krokoms kommun ska få fler kommuninvånare
  • Med hjälp av våra nya kommuninvånare bidrar vi till att lösa delar av nuvarande och framtida rekryteringsbehov
  • Våra nya kommuninvånare ska trivas och få ett gott nätverk i vår Kommun och vilja bo kvar här
  • Våra nyanlända kommuninvånare ska behandlas på samma sätt som alla andra, vare sig bättre eller sämre.

Under 2016 arbetade kommunen fram en integrationsstrategi. Till grund för strategin ligger medborgardialogen som hölls under 2015.Här kan du läsa mer om medborgardialogen.

Det här gör vi

Ger service till nyanlända flyktingar. Ger praktisk hjälp, rådgivning, information (skyldigheter och rättigheter). Vi samverkar med arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet, övriga kommuner, med flera. Bistår med information till skolor, universitet, frivilliga organisationer.

Mottagande 2017

Vår överenskommelse med Länsstyrelsen 2017 är att ta emot 50 nyanlända som anvisas till oss utöver de ensamkommande barnen. Kommunens mål är att 50 nyanlända ska egenbosätta sig i Krokoms kommun.

Uppdaterad 2017-08-31 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se