Translate site

Startsida Krokoms kommun

Det här diskuterades i Ede, Offerdal

Den 6 oktober hölls medborgardialog Ede, Offerdal. Här kan du ta del av de frågor, förslag och synpunkter som diskuterades under kvällen:

Samverkan

 • Mat förenar - byns föreningar skulle kunna bjuda in flyktingarna för att laga mat/baka tillsammans med byborna i någon av byns samlingslokaler. Kanske skulle kommunen kunna bidra med pengar till råvarorna?
 • Mottagning med hjälp av personer från samma land. Till exempel laga mat från deras land i deras nya lägenhet
 • På något sätt behöver de som kommer få reda på var de hamnat, vad som finns i närområdet, byns historia med mera
 • Vi behöver bli bättre på att rekrytera daglediga till exempel nyblivna pensionärer till det ideella arbetet
 • Lära svenskar att hälsa på nyanlända!

Lokaler, bostäder

 • Mötesplatser i Änge och Kaxås behövs
 • Tydlig information till privata hyresvärdar - vem man ska hyra till, villkoren etc.

Information och dialog

 • Ha en informationspärm på servicekontoren - samma info som asylsökande har fått från Migrationsverket
 • Här bör också finnas information till svenskarna om asylsökande - om att hyra ut lägenheter etc.
 • Regelbundna informationsträffar runt om i kommunen
 • Bra med medborgardialogsmöten - fortsätt med dessa möten
 • Förslag: medborgardialogsmöten med skolelever på skolan
 • Bättre mer konkret information om aktuellt läge på lokal nivå
 • Skicka ut broschyrer till alla hushåll med riktig info
 • Lyft fram mer positiva saker kring integration. Gode män, nyanlända mm. Ha en sida varje gång i Krokomsbladet/Krokomstidningen om flyktingläget
 • Använd privata aktörer för att sprida kunskap och information
 • Processen - vad händer i ett ärende - gör intervjuer, följ, beskriv, så att man känner att det är på riktigt och riktiga personer
Uppdaterad 2015-10-09 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se