Translate site

Startsida Krokoms kommun

Det här diskuterades i Föllinge

Den 26 maj hölls medborgardialog Föllinge. Här kan du ta del av de frågor, förslag och synpunkter som diskuterades under kvällen.

Bostäder och lokaler

När antalet nyanlända flyktingar ökar påverkas behovet av bostäder, boenden, skolor, förskolor med mera. Behovet kan också förändras snabbt.

 • Vi behöver få människor att sluta älska ihjäl sin hembygd och istället hyra ut de fastigheter som står tomma och bara används någon gång per år.
 • I mindre byar och samhällen smälter familjer in bättre än ensamstående män därför skulle fler bostäder som går att hyra ut till familjer underlätta integrationen.
 • I ett mindre samhälle som Föllinge behövs inte fler lokaler, utan fler människor.
 • Nyttja fler lokaler på orten för flyktingarnas aktiviteter t.ex. Sfi. Ju mer som förläggs till bostadsorten desto större vinning för ortsborna och desto bättre går integrationen. Lokaler finns för att t.ex. bedriva SFI i Föllinge. Nu åker dom tidigt på morgonen till stan och kommer tillbaka sent, träffar inte lokal befolkningen och handlar inte på den lokala affären.
 • Tänk om bybor fick erbjudande om att köpa och driva lokaler för ex asylboende. Då skulle fler på orten få jobb.

Arbetsmarknad

En avgörande faktor för en lyckad integration är att den nyanlända snabbt får ett arbete.

 • Blanda nyanlända och svenskar
 • Skapa jobb i förläggningen i samarbete med Migrationsverket
 • Fördela pengar ut till Föllinge
 • Arbeta med att snygga upp i samhället - ett bra sätt att mötas, glädjer alla
 • Pizzeran i Föllinge kan ta praktikanter
 • Tempo, OK mf l kan ta praktikanter
 • Arbetsgivare i Föllinge bör besökas för att ge direkt information och få in idéer
 • Jordbrukspraktik på t ex Skärvången bra sätt att komma in

Samverkan frivilliga organisationer

En väl utbyggd samverkan med frivillliga organisationer, föreningsliv och engagerade privatpersoner är en viktig framgångsfaktor i integrationsarbetet.

Önskemål och förslag kring badhuset:

 • Upprustning av badet och kanske en liten rutchkana och att göra något åt omklädningsrummen. Måste bli bättre samordning mellan toalett och omklädningsrum.
 • Separata badtider, möjlighet till att få bada och lära sig att simma, obs simlärare behövs!
 • Köpa in och låna ut heltäckande baddräkter
 • Möjliggöra att badhuset kan användas även på helger
 • Många ungdomar och barnfamiljer och flertalet är inte simkunniga - kan man starta simskola?
 • Varför används inte badhusen på sommaren – Kan man utöka med några extra veckor öppet i samband med simskolan?

Övriga aktiviteter:

 • Fotbollsträning som alla får gå på är BRA!
 • Engagera folk från Föllinge IK? Idag spelas volleyboll på söndagar, en populär aktivitet men det skulle behövas något mer.
 • Studieförbundet Vuxenskolan, hur kan vi koppla in dom ännu mer?
 • Biblioteket  - ”låna en svensk” Om någon exempelvis ska baka kan det finnas en lista flyktingarna kan läsa på biblioteket på vad man kan göra. Ta upp potatis med mera

Kommunikation/information

I vår kommun är kommunikationer en nyckelfråga att lösa för att förmå nyanlända att bo kvar även utanför centralorterna. Det handlar då både om att kunna transportera sig och om att snabb datakommunikation ska vara möjlig.

 • Önskemål om en samordnare som har kontakter med olika integrationsprojekt och ideella faktörer för att sprida information om olika aktiviteter. Det bästa vore förstås om det var på regional nivå men det kanske går att börja i Krokom?
 • En hemsida/facebooksida där föreningar, nyanlända och aktörer kan hitta nätverk och där arbetsgivare kan hitta medarbetare och praktikanter
 • Viktigt med fysiska möten, svårt att sprida information enbart via text då språket kan vara ett hinder


Uppdaterad 2015-07-01 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se